je bent hier:
VACATURES
Een co÷rdinator (v/m) voor het operatiekwartier
Kliniek Sint-Jan - Brussel


Algemeen privé-ziekenhuis met 548 bedden in het centrum van Brussel zoekt ren coördinator (v/m) voor het operatiekwartier

Werkomgeving:

Multidisciplinair operatiekwartier (klassieke en ambulante heelkunde):

 • 11 specialismen (hartheelkunde, neurochirurgie, orthopedie, abdominale - thoracale en endocriene heelkunde, vaatheelkunde, urologie, gynaecologie, plastische en reconstructieve heelkunde, oogheelkunde, NKO, stomatologie)
 • 8 operatiezalen
 • 2 technische zalen
 • 1 ontwaakzaal voor volwassenen – 1 pediatrische ontwaakzaal

Algemene opdracht:

De coördinator houdt toezicht op de behandeling van de patiënten die geopereerd worden op basis van een veilige kwaliteitszorg in samenwerking met de verschillende heelkundige specialismen. Hij zorgt voor de toepassing van de regels bepaald in het huishoudelijke reglement van het operatiekwartier en de naleving van de werkingsmodaliteiten gevalideerd door het Beperkt comité van het operatiekwartier.

Permanente opdrachten:

 • Organiseert de afstemming van de menselijke middelen op het electieve operatieprogramma en de opvang van spoedgevallen;
 • Neemt deel aan de planning van het operatieprogramma in overleg met de verschillende actoren (chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, …);
 • Superviseert de globale activiteit van het operatiekwartier;
 • Coördineert de verschillende teams (chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, instrumentisten, …) en beschikt over autoriteit ten aanzien van alle actoren van het operatiekwartier op het vlak van de naleving van de operatieprogramma’s, de overschrijding van de tijdsduur voorzien in het programma en het beheer van de uitzonderingen;
 • Werkt actief samen met de directie, de zorgcoördinator en alle verantwoordelijken die betrokken zijn bij het beheer van het operatiekwartier;
 • Is in staat om risicovolle situaties te herkennen en stelt traceerbaarheidsprocedures in, evalueert en controleert hun toepassing;
 • Voert de vereiste maatregelen in voor de veiligheid van patiënten en personeel;
 • Is betrokken in de strijd tegen de nosocomiale infecties;
 • Anticipeert het beheer van de vervangingen (in overleg met de directie patiëntenzorg);
 • Verzekert het beheer van de processen en technieken, het administratieve beheer van de patiënten, het beheer van de human resources en van de materiële middelen (in nauwe samenwerking met de centrale sterilisatie);
 • Beheert de verbruiksgoederen en het materiaal, rekening houdende met de budgettaire beperkingen;
 • Geeft via de meeste geschikte kanalen informatie door aan het personeel en aan de verschillende zorgverleners van het operatiekwartier;
 • Past de beroeps- en deontologische regels toe en waakt over hun naleving;
 • Beheert de opvang en behandeling van de spoedgevallen (met inbegrip van de MUG-spoedgevallen).

Gerichte en specifieke opdrachten:

 • Geeft opleiding en informatie over nieuwe zorgtechnieken aan het personeel;
 • Neemt deel aan de planning van het operatieprogramma in overleg met de verschillende actoren;
 • Is actief betrokken in de zoektocht naar uitmuntendheid van de werking van het operatiekwartier;
 • Neemt deel aan en voert een opleidingsplan in voor het nieuw aangeworven personeel in het operatiekwartier en waakt over de permanente vorming en actualisering van de kennis van het ervaren personeel;
 • Neemt deel aan de transversale activiteiten: kwaliteit, risicobeheer, evaluatie van de beroepspraktijken, stagebegeleider stagiairs, enz. Is een actief lid van het Beperkt comité van het operatiekwartier;
 • Ontwikkelt een evaluatiebeleid van de praktijken en behandelprocessen in het operatiekwartier. Werkt nauw samen met de verschillende ondersteunende institutionele diensten (aankoopdienst, SAPH, beheerscel, …) om boordtabellen voor activiteits-evaluatie te ontwerpen en op te volgen;
 • Legt aan het Beperkt comité van het operatiekwartier de dysfuncties in de organisatie en het verloop van de operatieprogramma’s voor en stelt concrete en overlegde oplossingen voor om deze te verhelpen.

Profiel:

 • Bachelor in de verpleegkunde
 • Master in management, in gezondheidszorg, in beleid
 • Bijkomend certificaat in de perioperatieve zorg is een pluspunt
 • Minstens 5 jaar praktijkervaring in een operatiekwartier
 • Voltijdse tewerkstelling
 • Actief tweetalig (Nl – Fr)
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Organisatorische en relationele vaardigheden
 • Promotor van teamgeest en multidisciplinaire samenwerking
 • Nauwgezet en stressbestendig
 • Vermogen om te werken met de gangbare informaticaprogramma’s

Geïnteresseerd? 

Verzend uw kandidatuur naar Alexandre Deschuymere – Directeur Patiëntenzorg - Tel: 02/221.90.04 of adeschuymere@klstjan.be


Bedrijf:Kliniek Sint-Jan Brussel
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundige
Woonzorgcampus De Vaeren - Reet
VERPLEEGKUNDIGE
WZC Zonnetij - Aartselaar
Hoofdverpleegkundige A1/A2, doelgroep volwassenen (M/V)
Medisch Centrum St.-Jozef - Bilzen
VERPLEEGKUNDIGE met een passie voor geriatrie
Zorg Leuven
Verpleegkundige NMRC - AOT (deeltijds)
Revalidatieziekenhuis Inkendaal Vlezenbeek