2015 Presentaties Studiedag Hoofdverpleegkundigen, middenkader, directies

Je vindt hier de presentaties van de sprekers die toestemming gaven om deze te publiceren op de website van het NVKVV.

Patiëntenparticipatie
“Koning, keizer, admiraal, inspraak willen ze allemaal”
Inspraak in de zorgverlening fictie of realiteit.

Vlaamse overheid perspectief MinisterJo Van Deurzen
N.

Patiëntenparticipatie in breder perspectief
Patiëntenparticipatie wint steeds meer aan belang, en dit op verschillende niveaus. Na een  korte blik op de resultaten van de Vlaamse Patiëntenparticipatiecultuur peiling 2014 wordt  patiëntenparticipatie belicht vanuit een breder perspectief. Wat zien we in de ons omringende landen? Wat zegt Europa over patiëntenparticipatie?
Prof. Dr. Ann Van Hecke, verpleegkundige, master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en  doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen, docent aan het Universitair Centrum voor  Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent, stafmedewerker Academisering Verpleegkunde, UZ Gent

Werken aan kwaliteit impliceert aandacht hebben voor patiëntenparticipatie
Mevr. V. De Troyer, Q&S Stafmedewerker, ICURO vzw, Brussel

Patiëntenparticipatie in de GGZ voor mensen met langdurige zorgnoden
Prof. Dr. Ch. Van Audenhove, doctor klinische psychologie, buitengewoon hoogleraar, KU Leuven, directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven, promotor-coördinator van het Steunpunt voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Patiëntenparticipatie: best practices en lessons learned vanuit een wetenschappelijk perspectief
Drs. Eva Marie Castro, Trefpunt Zelfhulp vzw, Leuven

Toelichting sTimul: leren reflecteren vanuit inleving, in dialoog met ervaringsdeskundigen
Mevr. K. Cornette, sTIMUL

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand
Mevr. N. Albert, ervaringsdeskundige GGZ Alexianen zorggroep Tienen en Denk Leuven,  patiëntenvertegenwoordiger UilenSpiegel

Juridische implicatie in de relatie arts-patiënt en de relatie instelling-patiënt: aandachtspunten en perspectieven
Dhr. C. Lemmens, Gastprofessor UAntwerpen, advocaat Dewallens & partners

Interculturele bemiddeling en patiëntenparticipatie
Dhr. H. Verrept, Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling &  Beleidsondersteuning, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Mevr. S. Tezerdi, Intercultureel Bemiddelaar ZNA

Kort verhaal over een werkpunt na de sTimulervaring
Mevr. N. Gaeremynck, hoofdverpleegkundige WZC 'de Wingerd'

 

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Verpleegkundig Middenkader/ziekenhuishygiënist
Revalidatieziekenhuis Inkendaal vzw - Sint-Pieters-Leeuw
Adjunct –hoofdverpleegkundige dienst 300
Revalidatieziekenhuis Inkendaal VZW - Sint-Pieters-Leeuw
Opleidingsverantwoordelijke(n) Verpleegkunde (m/v) 160%
UCLeuven Limburg
Een coördinator (v/m) voor het operatiekwartier
Kliniek Sint-Jan - Brussel
Hoofdverpleegkundige Psychiatrie (M/V)
O.L.Vrouw Ziekenhuis - Campus Asse