2016 - Presentaties - 19de Diabetessymposium

Je vindt hierbij de presentaties van de sprekers die toestemming gaven om deze te publiceren op de website van het NVKVV.

MAANDAG 14 NOVEMBER 2016 - VERNIEUWING EN INNOVATIE


Nieuw en flashy manier van glycemie meting.
Flash Glucose Monitoring
Prof. Dr. F. Nobels, Endocrinoloog, AZ OLV Ziekenhuis Aalst

Continue glucose monitoring voor patiënten met type 1 diabetes: het geld waard?
Prof. Dr. P. Gillard, staflid dienst endocrinologie, UZ Leuven

Nieuwe behandelingen bij DM type 1: GLP1 analogen, SGLT2 inhibitoren, slimme pompen …
Prof. Dr. C. De Block, Endocrinoloog, UZA

De digitale toekomst van diabetes zorg.
Prof. Dr. K. Kas, UGent & Advance.Healthcare
Healthcare Trendwatcher, Auteur van het boek “Nooit meer ziek”

Nieuwe Belgische richtlijnen voor insuline therapie Becton Dickinson
en het naslagwerk die aan de basis lag van deze presentatie vind je hier.
Sessie Becton Dickinson 
Digitalisering en therapie oplossingen: trends of medische meerwaarde?
Sessie Roche Diagnostics, Sam Bekaert, DSM

Waar ligt de grens tussen zorg op maat & protocol & interpretatie en het wettelijk kader van het verpleegkundig handelen.
Prof. Meester J. Vande Moortel, UGent – Arteveldehogeschool en Mevr. A. Simkens – Diabeteseducator & Juridisch Expert AZ M. Middelares Gent, lid werkgroep Diabetesverpleegkundigen NVKVV

Voeding en gezondheid anno 2016.
Mevr. A. van den Brand, VIGeZ

Inspirerend coachen: focus op krachtbronnen.
Mevr. F. Craeghs, Lector Arteveldehogeschool, opleiding verpleegkunde. Postgraduaat inspirerend coachen.

Getuigenis: welke invloed heeft de innovatie op de kwaliteit van mijn leven als DM type één.

DINSDAG 15 NOVEMBER 2016 - VERNIEUWING EN INNOVATIE

Evolutie binnen de behandeling DM type 2: medicatie per os, injecteerbare glycemieverlagende medicatie.
Dr. Y Taes, Endocrinoloog, AZ Sint-Jan, Brugge

Mondzorg opnemen in het zorgtraject?  Mondzorg bij DM type 2.
Prof. Em. Dr. J. Vanobbergen, UZ Gent/U Gent

Meer patiëntgegevens delen via eGezondheidsdiensten
Dr. D. Broeckx, Project Manager éénlijn.be – ICT-ondersteuning in opdracht van VAZG

Koolhydraat arme voeding bij DM type 2.
Mevr. I. Mertens, zelfstandig diëtiste en diabeteseducator, Commissie voeding Diabetes Liga & Evidence based diëtiek VBVD

Interdisciplinaire wondzorgconsultatie en vaatlabo binnen de eerstelijn.  Hoe een diabetes voet bekijken, vermijden?
Nieuwe manier van aanpak en resultaten.

Dr. S. Speybrouck, Vaatchirurg en fleboloog, AZ ASZ Aalst en
Dhr. D. Backaert, Zelfstandig Wondzorgexpert en diabetes-educator, Lid werkgroep diabetesverpleegkundige NVKVV

Chronic Disease management: waar willen, gaan we naar toe? Rol diabeteseducator?
Prof. Dr. F. Nobels, Endocrinoloog, AZ OLV Ziekenhuis Aalst

Slaapapneu en DM
Prof. Dr. D. Testelmans, Adjunct-Kliniekhoofd Pneumologie, UZ Leuven

Getuigenis: Mijn verhaal over de invloed van innovatie op mijn kwaliteit van leven als DM type 2


Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?