2017 Presentaties Studiedag Thuisverpleegkundigen

Je vindt hier de presentaties van de sprekers die toestemming gaven om deze te publiceren op de website van het NVKVV.

De thuisverpleegkundige: polyvalent en goedgeschoold!

"Pluriculturele thuiszorg, ook onze zorg thuis!"
  Mevr. A. Akpinar, thuisverpleegkundige, diabetes educator, WGK Limburg,
  lid van de werkgroep pluriculturele verpleging NVKVV

"De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030"
  Dhr. H. Van Gansbeke, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

"COPD bij palliatieve patiënten"
  Mevr. C. Scheerens, doctoral researcher, End-of-Life Research Group,
  Dept. Family Medicine & Chronic Care, Vrije Universiteit Brussel & Ghent University en Mevr. N. Nuyttens, stafmedewerker Kwaliteit, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant


"Waar kan een thuisverpleegkundige meer aandacht aan besteden in de zorg voor haar patiënt?"
  Mevr. K. D’Haese, verpleegkundige en ex ca-patiënt

"De psychosociale en verpleegkundige opvolging binnen het
  borstzorgprogramma
"

  Lienke Vandezande, verpleegkundig specialist oncologische borstzorg, UZ   Leuven


"Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg"
  Mevr. U. De Coster, stafmedewerker, Wit-Gele Kruis Vlaanderen

"Infectiebeheersing in thuissetting"
  Mevr. I. Dumitrescu, verpleegkundig stafmedewerker, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Brussel

"Intraveneuze antibiotica therapie in de thuissetting"
  Mevr. E. Steffens, doctoraatsstudent, departement maatschappelijke gezondheidszorg en eerste lijn, verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, dienst ziekenhuishygiëne, UZ Leuven

"Lymfepathologie"
  Dhr. D. Backaert, Thuisverpleging Amenthu, verpleegkundig

"Patiëntengetuigenis"
  Mevr. I. Vinck, ex-patiënt

 


Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
Hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum (m/v)
Sociaal Huis Mechelen
Nosologist codeur doodsoorzaken
Zorg en Gezondheid - Vlaamse Overheid
Hoofdverpleegkundige
Ziekenhuis Oost- Limburg - ZOL
Verpleegkundige Centrale Mobiele Equipe
UZ Gent
Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming (M/V)
OLV Ziekenhuis - Campus Aalst, Asse of Ninove