je bent hier:
VORMING NAVORMING
Terug naar overzicht
Rampenmanagement
op 11/10/2017 - 20/4/2018 om :00
Programma:

Deze cursus leidt deskundigen in rampenmanagement op.

De lessencyclus bestaat uit een basismodule en een aantal gespecialiseerde modules. Ze omvat theoretisch onderricht, praktische demonstraties en oefeningen. De cyclus wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen. Het behalen van het getuigschrift rampenmanagement kan gespreid worden over twee academiejaren. In de loop van die twee jaren moet men de basismodule en minimum twee gespecialiseerde modules volgen. 

Basismodule   (11-18-25/10/2017 – 8-15-22-29/11/2017 – 6/12/2017)

 • Algemene begrippen 
 • Wetgevend kader rampenplanning in België
 • De weg van het slachtoffer
 • Specifieke risico’s en de toepassing van de basisorganisatie
 • Operationele aspecten, toepassingen en oefeningen
 • De afwikkeling
 • Workshops
 • Examen basismodule op 6 december 2017.

 

MODULE ZIEKENHUISRAMPENPLANNING (13-20/12/2017)

 • Wettelijke bepalingen
 • Opstellen en implementeren van een ziekenhuisrampenplan
 • Ervaringen en toepassing

 

MODULE MEDISCHE TECHNIEKEN (10-17-24/01/2017)

 • Aangepaste medische technieken bij grootschalige incidenten
 • Specifieke aanpak van pathologie, eigen aan welomschreven risico's
 • Gespecialiseerde diensten voor specifieke pathologie
MODULE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING (maart-april 2018)

Eindexamen permanente vorming rampenmanagement 

 • Schriftelijk examen op 21 februari 2018.
 • Mondeling examen op 7 maart 2018.

 

Organisatie
 • K.U.Leuven, Faculteit Geneeskunde, Afdeling Urgentiegeneeskunde
 • Defensie (Koninklijke Militaire School en de Medische Component)  
 • Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen nvkvv
 • Experten uit de andere Vlaamse universiteiten

Voor wie

Verpleegkundigen, artsen, universitair gediplomeerde gezondheidswerkers en verantwoordelijken van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijkgestelde.

Kandidaturen met vermelding van diploma en huidige functieomschrijving dienen gericht te worden aan: cursussecretariaat p/a Secretariaat Spoedgevallendienst, UZ Leuven, campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.
Kandidaten van Defensie richten hun aanvraag tot DGHR HRG-CM.
Leden van het NVKVV richten hun aanvraag tot het secretariaat van VVC: j.smeets@nvkvv.be, 0476/05.46.32 (tel).

 Plaats

• Auditorium UZ Leuven, campus Pellenberg, Weligerveld 1, 3041 Pellenberg
• Auditorium, Leopoldskazerne, G. De Crayerstraat 2, 9000 Gent
• Militair Hospitaal Koningin Astrid, Neder-over-Heembeek

Extra informatie

 • uiterste inschrijvingsdatum basismodule: 1 september 2016
 • uiterste inschrijvingsdatum gespecialiseerde modules: drie weken voor het begin van elke module
 • het aantal deelnemers is beperkt

Kostprijs

 •     175 euro administratiekost per academiejaar (inschrijving aan de KUL met studentenkaart en de daaraan verbonden rechten)
 • +    90 euro per lesdag
  • basismodule:  630 euro
  • module ziekenhuisrampenplanning: 180 euro
  • module Medische technieken: 360 euro
  • module Psychosociale hulpverlening: 540 euro
 • Deze prijzen zin inclusief warme middagmalen en koffie
 • Deze prijzen zijn afhankelijk van eventuele wijzigingen in het programma.
 • Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.

Cursussecretariaat: Secretariaat Spoedgevallendienst UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49 3000 Leuven tel. 016 34 39 52   bea.ingelberts@uzleuven.be

Georganiseerd door:
KU Leuven - Defensie - NVKVV
Download documenten:
Folder Rampenmanagement
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?