Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand
Veilig je beroep uitoefenen!

Om je tijdens het uitoefenen van je beroep maximaal te beveiligen zorgde het NVKVV ervoor dat leden beroep kunnen doen op een unieke burgerlijke aansprakelijkheidspolis met rechtsbijstand.

De polis werd de voorbije jaren steeds opnieuw aangepast aan de evoluties in het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw en in de wetgeving.

Enkele belangrijke uitbreidingen: 

  • Dekking bij ‘RIZIV geschillen’ tot 10.000 € rechtsbijstand voor zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen 
  • Klachtenbehandeling: bijstand bij klachten van een stagiair tegen een stagebegeleider en van het ziekenhuis tegen een stagebegeleider/mentor 
  • Bemiddeling sociaalrechterlijke geschillen
  • Verzekering bij occasionele beroepsuitoefening, bv. dringende hulpverlening, vakantiekampen…
  • Schuldig verzuim: de polis dekt schadegevallen naar aanleiding van het misdrijf schuldig verzuim

De tarieven voor deze verzekering variëren volgens het statuut van het lid, of je werkt als werknemer of als zelfstandige, als verpleegkundige of als vroedvrouw.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd
Inlogtips