Nieuws NVKVV
Terug

Onderzoek naar houdingen tegenover dementie

Aan KU Leuven

Prof. dr. Priscilla Heynderickx en doctoraatsstudent Silke Creten voeren een grootschalig onderzoek naar de houdingen tegenover dementie in Vlaanderen. Met dat onderzoek willen ze de levenskwaliteit van personen met dementie en hun zorgverleners verbeteren.

Steeds meer mensen komen in hun leven met dementie in aanraking. Toch is er relatief weinig geweten over het beeld dat Vlamingen over die aandoening hebben. Om dat te weten te komen, verspreiden Silke Creten en prof. dr. Priscilla Heynderickx van de KU Leuven een enquête die naar kennis en meningen over dementie in Vlaanderen peilt. 

Ze stelden in overleg met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een enquête op. Daarbij proberen ze zo veel mogelijk mensen met diverse achtergronden te bereiken (mantelzorgers, leken en zorgverleners). Ook mensen in de zorgsector zijn een belangrijke doelgroep.
De onderzoekers roepen dan ook op de vragenlijst in te vullen en te delen. Dat kan volledig anoniem en duurt zo’n 15 minuten. Bij vragen kan steeds contact opgenomen worden met Silke Creten