Nieuws NVKVV
Terug

BEFEZO en NVKVV lanceren enquête

Aanbevelingen taskforce zorgkundigen

BEFEZO en het NVKVV sturen een gemeenschappelijke bevraging naar hun leden zodat input vanuit het werkveld in de Vlaamse taskforce zorgkundigen, waarin beiden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, kan worden gegeven. Waarom doen we dit gemeenschappelijk? "Zorgkundigen werken steeds onder toezicht van verpleegkundigen en binnen de opleiding is de kwaliteit van het aanleren van de gedelegeerde toevertrouwde handelingen van groot belang."  zegt Paul Cappelier, voorzitter van BEFEZO. 

Op 1 oktober 2021 nam de Vlaamse Regering kennis van het eindrapport fase 1 van de Vlaamse taskforce zorgkundigen ‘Aanbevelingen ter versterking van de kwaliteit van de (opleiding) zorgkundige’. Lees het volledige rapport hier. In het rapport zijn de aandachtspunten over de kwaliteit van de huidige opleidingen in kaart gebracht. Verder worden aanbevelingen geformuleerd over de toekomstgerichtheid van het curriculum, de professionalisering van zorgkundigen als hun lesgevers en de samenwerking tussen werkveld en opleidingsinstellingen.

De betrokken ministers B. Weyts, W. Beke en H. Crevits hebben recent hun fiat gegeven voor het verderzetten van de werkzaamheden van de Vlaamse taskforce zorgkundigen. De adviesgroep moet op basis van het eindrapport, prioriteiten aanduiden en doelstellingen formuleren om de aanbevelingen verder te concretiseren en te implementeren. De stem vanuit de zorgkundigen en verpleegkundigen mag hier volgens BEFEZO en het NVKVV niet ontbreken. Welke prioriteiten vindt jij als directie, stafmedewerkers, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en zorgkundigen belangrijk? Waar moet volgens u nog extra aan gewerkt worden om nieuwe zorgkundigen goed voor te bereiden op de verwachtingen van het werkveld? 

Hopende hiermee, samen met u, de veiligheid en de kwaliteit van zorg te verbeteren van onze cliënten, bewoners en patiënten binnen onze voorzieningen.