Nieuws NVKVV
Terug

Grootouders en brussen van chronisch zieke kinderen

Nieuw onderzoeksproject KADET binnen Odisee

In september 2022 is hogeschool Odisee gestart met een nieuw project KADET, waarbij het een intergenerationele ondersteuningstool wil ontwikkelen voor grootouders en brussen, meer bepaald met een ernstig of langdurig zieke broer of zus. 

In een eerste fase wil het de noden in kaart brengen bij grootouders, ouders, brussen en zorgverleners door middel van kwalitatief onderzoek. Zorgverleners en andere medewerkers die in contact komen met ernstig of langdurig zieke kinderen en hun familie worden via een individueel interview (digitaal of face-to-face, vrij te kiezen) beluisterd. Hierbij wordt nagegaan:
  • Hoe zorgverleners (en andere medewerkers) de noden van de grootouders ervaren, in het bijzonder in hun ondersteunende rol ten aanzien van brussen. 
  • Tevens wil het nagaan hoe en in welke mate grootouders reeds ondersteund worden door zorgverleners (en andere medewerkers). 


Interesse? Meer informatie over het KADET-project kan je vinden via volgende link: https://www.odisee.be/onderzoeksprojecten/kadet-intergenerationele-ondersteuningstool-voor-grootouders-en-brussen

Vanaf heden maakt de werkgroep kinderverpleegkundigen NVKVV ook deel uit van de stuurgroep, betrokken bij dit onderzoek.