Nieuws NVKVV
Terug

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

NVKVV tekent open brief over hervormingen Vlaamse Zorgraden

Oproep voor correcte vergoeding

De Vlaamse Zorgraden berustten op enthousiaste vrijwilligers die zich bovenop hun gewone zorgverlening extra inzetten voor hun eerstelijnszone. Ze nemen deel aan projecten, aan overlegmomenten en aan vergaderingen met andere zorgverleners of lokale besturen. De voorbije jaren kwam daar ook de organisatie van de vaccinatiecentra en coronacrisismanagement bij kijken. Vrijwillig, zonder correcte vergoeding. En daar moet verandering in komen.

Dat is de boodschap die 11 Vlaamse beroepsorganisaties, waaronder ook het NVKVV, sturen naar minister Wouter Beke. “Om de Zorgraden duurzaam te houden is het noodzakelijk dat de tijd die zorgverleners er voor vrijmaken betaald wordt. Die tijd kunnen zij immers niet inzetten voor wel betaalde gezondheidszorg. De enthousiastelingen van het eerste uur geven aan dat het een illusie is dat ze bereid kunnen blijven om nog verder onbezoldigd mee te werken. Deze situatie wensen ze niet langer vol te houden”, staat er. 

Minister Beke liet recent nog weten dat hij geen extra middelen zal vragen of vrijmaken voor de Zorgraden. Hij motiveerde zijn standpunt met het feit dat volgens hem de deelname van zorgverstrekkers aan de Zorgraden gedekt is door een bestaande subsidie. De middelen waar hij naar verwees, zijn totaal onvoldoende: 750.000 euro voor 11 zorgberoepsgroepen samen, die meer dan 100.000 zorgverleners vertegenwoordigen. Die subsidie dient bovendien voor andere opdrachten. 
Daarom roepen de ondertekenaars van de brief op om dringend samen te zitten met de minister en de problematiek ten gronde te bespreken.