je bent hier:
NIEUWS
Een woordenschat voor gezondheidszorg
 
Aangemaakt op: 2019-04-23
Vul de enquête in als verpleegkundige!
Een klinische terminologie is een gestructureerd vocabularium dat in de klinische praktijk gebruikt wordt om op een accurate manier een beschrijving te geven van de zorg en de behandeling van een patiënt. Het terminologieplatform streeft ernaar om een allesomvattend en ondubbelzinnig nationaal vocabularium aan te bieden voor de ontwikkeling van softwareapplicaties die gebruikt worden in de Belgische gezondheidszorg.

Het Belgische Terminologiecentrum van FOD Volksgezondheid is begin dit jaar gestart met een analyse voor een dergelijk terminologieplatform. Het doel is om een vocabularium uit te werken dat iedereen in de zorgsector helpt om samen te werken.

In deze analysefase verzamelt het Terminologiecentrum feedback over het gebruik van terminologie (zoals SNOMED CT) via deze ENQUÊTE. Het invullen vraagt 5 minuten tijd. Het is belangrijk onze verpleegkundige stem hierin te laten horen.


SNOMED wordt op termijn belangrijk voor alle gezondheidsberoepen omdat dit zal toelaten om via een gestructureerde taal (en de codes die erachter zitten) gegevens uit te wisselen die door de andere partner in zijn eigen taal gelezen kan worden.

Voor meer details kan je terecht op de website van het Terminologiecentrum.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?