je bent hier:
NIEUWS
Uitbreiding taken zorgkundigen
 
Aangemaakt op: 2019-07-16
Zorgkundigen mogen binnenkort vijf bijkomende verpleegkundige handelingen uitvoeren
Voor deze uitbreiding van hun takenpakket, moeten zorgkundigen 150 u. bijkomende opleiding volgen. De overheid hoopt met de hervorming het beroep van de zorgkundige, dat in Vlaanderen op de lijst van knelpuntberoepen staat, aantrekkelijker te maken. 

Het takenpakket van zorgkundigen bestaat momenteel uit achttien verpleegkundige handelingen, die ze na delegatie door een verpleegkundige mogen uitvoeren. Dat pakket wordt vanaf 1 september 2019 uitgebreid met vijf extra handelingen:
  1. het meten van parameters (zoals de suikerspiegel of de bloeddruk),
  2. het toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen),
  3. het oraal toedienen van voeding en vocht,
  4. het manueel verwijderen van fecalomen,
  5. het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. 
Om deze nieuwe handelingen te mogen uitvoeren, moeten de huidige zorgkundigen 150 u. extra vorming volgen. De helft van de uren kan door praktijkstage.  

Onderwijs Vlaamstalige Gemeenschap:
De opleiding tot zorgkundige is voor het startende academiejaar aangepast, opdat de zorgkundigen die in de toekomst afstuderen over de nieuwe vaardigheden zullen beschikken, zonder nood aan extra opleidingsuren.

Onderwijs Franstalige Gemeenschap: 
De opleiding zorgkundige wordt niet aangepast waardoor zorgkundigen die in de toekomst afstuderen blijven voldoen aan het KB van 2006 en dus de 5 bijkomende handelingen niet mogen uitvoeren zonder extra opleiding van 150 uur. 

« Dans l’attente d’une révision éventuelle de l’organisation des options d’aide-familial et d’aide-soignant, l’enseignement obligatoire poursuit donc la formation actuelle d’aide-soignant via la 7e professionnelle. Les élèves qui obtiennent le certificat de qualification d’aide-soignant via cette option continueront à obtenir l’enregistrement comme aide-soignant et pourront exercer les actes tels que définis dans la liste de l’AR du 12 janvier 2006 susmentionné. »

Lees publicatie 7257 van 31 juli 2019: http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7501


'De uitbreiding van het takenpakket zorgt ervoor dat zorgkundigen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen', licht Ellen De Wandeler als algemeen coördinator van het NVKVV toe. 'Die handelingen blijven uiteraard onder de delegatie van verpleegkundigen vallen, maar helaas komen deze beperkte aanvullende taken onvoldoende tegemoet aan de noden die momenteel op de werkvloer aanwezig zijn. We vinden de uitbreiding dan ook een gemiste kans. Wat het NVKVV betreft, had ze gerust groter mogen zijn, naast een meer fundamentele hervorming van de huidige opleiding tot zorgkundige.’
'Daarnaast maken de bevoegde ministers het voor de verpleegkundigen nog complexer door de opleidingen over de taalgrenzen heen niet te uniformiseren. Tweetalige zorginstellingen en zorgorganisaties lijken in dit verhaal vergeten te worden. Wie zal het nog weten wie wat mag doen? Vergis u niet verpleegkundigen, de aansprakelijkheid ligt bij de zorgkundigen en niet bij jou. Laat ons hopen dat de mondigheid bij onze gewaardeerde collega-zorgkundigen voldoende hoog is om "neen" te durven zeggen wanneer hen iets wordt opgedragen waarvoor ze niet bevoegd zijn'. 

Meer informatie:

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?