je bent hier:
DISCLAIMER
Disclaimer
Privacy

Persoonlijke gegevens, verkregen van de gebruiker die deze website bezoekt, vallen onder de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer dd. 8/12/1992.
Het NVKVV gebruikt deze gegevens voor hun administratie en ter informatie. Het NVKVV geeft geen adresgegevens door aan derden.

Leden van het NVKVV kunnen op deze site hun persoonsgegevens bij het NVKVV controleren en aanpassen. Met een eigen identificatie en paswoord hebben zij toegang tot hun persoonlijke gegevens. Ze zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website werd de grootste zorg besteed, toch kan de vzw NVKVV niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolkomenheden. Daarnaast wijzen we er op dat juridische informatie aan wijzigingen onderhevig is en toegepast op feitelijke situaties tot afwijkende interpretaties kan leiden.

Copyright

Deze website is onderworpen aan het auteursrecht dat aan NVKVV en/of aan de vermelde auteurs toehoort. Reproductie onder welke vorm ook kan slechts mits bronvermelding en goedkeuring van de auteur of het NVKVV. Alle rechten voorbehouden.

Meer informatie

NVKVV vzw
Vergote Square 43
1030 Brussel
Tel: 02 732 10 50
Fax: 02 734 84 60
administratie@nvkvv.be

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?