je bent hier:
NIEUWS NIEUWSARCHIEF
Tekort aan verpleegkundigen in rusthuizen
De Werkgroep Ouderenzorg van het NVKVV onderschrijft de knelpunten en conclusie van het onderzoek van volksvertegenwoordiger Luc Goutry aangaande de problematiek van het tekort aan verpleegkundigen in de Vlaamse rusthuizen, zoals gepubliceerd in De Standaard van maandag 26 februari 2007.

Spijtig genoeg is dit “oud nieuws” dat nu opnieuw de actualiteit haalt , ten gevolge van een ad random bevraging in de sector.

De werkgroep kan zich akkoord verklaren met onderstaande knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen:
- Reëel en structureel tekort aan verpleegkundigen en in het bijzonder in de ouderenzorg, welke nog zal toenemen met de snelle vergrijzing.
- Betere afstemming tussen de rusthuissector en de scholen, door een betere investering en wederzijdse communicatie met de stagiaires is wenselijk.

Maar:
- De discussie over de studietijd en de herschikking van de opleidingen zou men best achterwege laten en de poort openhouden voor de diverse opleidingsvormen welke heden aanwezig zijn.
- Het is wenselijk om meer middelen te investeren, de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en ook proactief werken aan een positieve imagovorming over zorgbehoevende bejaarden en de rusthuissector.
- Werken aan een maatschappelijke waardering van het personeel in de verzorgingssector is raadzaam maar hier heeft ook de pers haar verantwoordelijkheid.
- Het in vraag stellen van de taakverdeling onder de diverse disciplines in de intramurale ouderenzorg is inderdaad aan de orde. Hier is een uitwisseling en onderlinge afstemming tussen wat wenselijk is in het werkveld en wat aangebracht wordt in de opleidingen primordiaal. Ook een gepaste honorering is hierbij essentieel. Verpleegkundigen zouden in de rust- en verzorgingssector bvb. meer de rol als coach moeten opnemen maar dienen hiertoe de nodige ‘opleiding’ te krijgen en zouden hiervoor ook een gepaste compensatie en waardering voor moeten krijgen.


De Werkgroep Ouderenzorg van het NVKVV is ervan overtuigd dat het onderzoek nogmaals in de verf zet wat ook zij reeds vroeger beklemtoonden namelijk: de tijd van onderzoeken en denken over is voorbij, nú is de hoogste tijd om de uitvoerders in actie te laten treden.

De vergrijzing stijgt elke dag….. hoelang wachten we nog ?


Namens de leden van de Werkgroep Ouderenzorg,

Joris Peeraer, Voorzitter
M. Foulon, Algemeen Coördinator

 

Bron: Nieuwseditie februari 2007

 

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?