Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand
Veilig je beroep uitoefenen!

Om de risico's tijdens het uitoefenen van je beroep maximaal in te dekken, zorgde het NVKVV ervoor dat zijn leden beroep kunnen doen op een unieke burgerlijke aansprakelijkheidspolis met rechtsbijstand.

De polis werd de afgelopen jaren steeds opnieuw aangepast aan de wettelijke evoluties in de uitoefening van het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw.

Enkele belangrijke uitbreidingen: 

Een artikel met toelichting van de juridisch adviseur van het NVKVV, Jan Vande Moortel, kan je HIER raadplegen.

Een bondige samenvatting van de belangrijkste meerwaarden van deze verzekering kan je terugvinden in de FOLDER.

De tarieven voor deze verzekering variëren volgens het statuut van het lid, of je werkt als werknemer of als zelfstandige, als verpleegkundige of als vroedvrouw.

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?