je bent hier:
nn NIEUWS
NKVVdirect 18 maart 2014
Actueel: moeten verpleegkundigen toegang krijgen tot info farmaceutische firma’s?
 
Aangemaakt op: 2014-03-17
Bij het NVKVV hebben we vernomen dat de informatiestanden van farmaceutische firma’s op congressen momenteel streng gecontroleerd worden. Enkele firma’s zouden intussen al een boete gekregen hebben.

Waarom?
De firma’s kregen de boete omdat ze op hun stand productinformatie gaven, terwijl er verpleegkundigen aanwezig waren op het congres. En dat is in strijd met een wet die bepaalt dat firma’s enkel productinformatie mogen geven aan artsen en apothekers, nooit rechtstreeks aan verpleegkundigen.

Probleem
Natuurlijk is dit een heikel punt. Want in de praktijk is het vaak de verpleegkundige die de patiënt informeert over geneesmiddelen, en die de werking, nevenwerking en complicaties ervan opvolgt. En om dat te kunnen doen, hebben ze deze informatie over het medicijn nodig.

Hoe zit het nu?
Jan Vande Moortel, juridisch adviseur van het NVKVV, verduidelijkt: ‘Beroepsoefenaars die geneesmiddelen toedienen hebben het recht om geïnformeerd te worden. Meer zelfs: verpleegkundigen hebben de plicht om informatie in te winnen. En dus hebben producenten van geneesmiddelen de plicht om informatie te verstrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze zelfs verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade bij de patiënt, als blijkt dat de toedienende zorgverlener te weinig informatie had. Maar: de zaak is complex. Want er is wél een strikt onderscheid tussen het geven van informatie, en het maken van reclame om de verkoop te bevorderen. Firma’s mogen bij verpleegkundigen geen reclame maken voor geneesmiddelen die enkel op medisch voorschrift te verkrijgen zijn. Bij artsen en apothekers mogen ze dat wel, zij het onder strikte voorwaarden.’
Lees hier de tekst die Jan Vande Moortel schreef over het thema.

We volgen deze zaak op de voet, samen met het AUVB en Mdeon!

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?