je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 12 mei 2014
De Gezondheidswet voor verpleegkundigen en vroedvrouwen
 
Aangemaakt op: 2014-05-09
Bepalingen over continu´teit van zorg, vroedvrouwen, paramedische beroepen, mantelzorg en erkenning

De Gezondheidswet van 10 april 2014 is een lijvig document met diverse bepalingen waaronder een aantal die verpleegkundigen aanbelangen. We zetten er enkele op een rijtje:

 • Afdeling 2 – Continuïteit van zorg:
  • ‘De beoefenaars mogen een aan de gang zijnde behandeling van een patiënt niet bewust en zonder wettige reden van hun kant onderbreken zonder vooraf alle voorzieningen te hebben getroffen om de zorgcontinuïteit te garanderen.
  • ‘De zorgcontinuïteit wordt verzekerd door een andere beoefenaar die over dezelfde bijzondere beroepstitel beschikt.’

 

 • Afdeling 4 – Vroedvrouwen:
  • ‘De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald voor 1 oktober 2018, mag van rechtswege de verpleegkunde uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de dragers van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige.’
  • ‘De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald na 1 oktober 2018, mag van rechtswege de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde medische handelingen die tot de verpleegkunde behoren, uitvoeren binnen het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de neonatologie.’


 • Afdeling 5 - Paramedische beroepen: 
  •  ‘De Technische Commissie voor de paramedische beroepen is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de paramedische beroepen en vertegenwoordigers van de geneeskunst, die door de Koning zijn benoemd.’


 • Afdeling 8 – Mantelzorg:
  • Art. 38ter (het is strafbaar om zonder de nodige getuigschriften verpleegkunde te beoefenen) is niet van toepassing op: ‘Personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een geneesheer of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 21quinquies, § 1, b), bedoelde technische verstrekkingen’… uit te voeren.

Het NVKVV, en de Juridische Adviesgroep van het NVKVV, hebben op deze bepalingen aangedrongen zodat mantelzorgers onder welbepaalde voorwaarden verpleegkundige handelingen kunnen stellen – wat nu reeds vaak gebeurt - en niet langer wetteloos handelen.


 • Artikel 9 – Erkenning:
  • Art. 49 bis (over de erkenning van niet-Europese zorgbeoefenaars) wordt aangevuld met: ‘Wanneer de aanvraag het uitoefenen van een beroep betreft waarvoor het bezit van een diploma betreffende de verpleegkunde is vereist, wordt de aanvraag voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde.’
  • ‘Wanneer de aanvraag het uitoefenen van een beroep betreft waarvoor het bezit van een diploma van vroedvrouw is vereist, wordt de aanvraag voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de erkenningscommissie voor de vroedvrouwen.’

 

Nog ter info:
Het KB van 21 februari 2014 over de handelingen die de hulpverlener-ambulancier kan stellen
Wijzigingen aan artikel 9 a) van de nomenclatuur ‘vroedvrouwen’ vanaf 1 juni 2014 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg