je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 27 juni 2014
Een nieuwe algemene co÷rdinator voor het NVKVV in opvolging van Michel Foulon
 
Aangemaakt op: 2014-06-26
Bij ieder afscheid hoort een nieuw begin. Het NVKVV is verheugd en fier om Ellen De Wandeler voor te stellen als nieuwe algemeen co÷rdinator. Zij zal vanaf 18 augustus 2014 deze functie van opnemen.


Haar emailadres is e.dewandeler@nvkvv.be (operationeel vanaf 18 augustus 2014).

Ellen (°1981) studeerde in 2003 af aan de Erasmus Hogeschool als sociaal verpleegkundige en behaalde nadien een licentie in de medisch sociale wetenschappen aan de VUB.

Recent voltooide ze een opleiding management voor de ziekenhuisprofessional aan de Vlerick Hogeschool te Gent.

Haar studieloopbaan combineerde Ellen met werken in de thuisverpleging Martiver, de dienst patiëntenbegeleiding van het UZ Brussel, de polikliniek van het ziekenhuis Inkendaal en de MS kliniek te Melsbroek.

Nadien werkte ze 4 jaar in het oncologisch centrum van het UZ Brussel als studiecoördinator voor commerciële en niet-commerciële klinische studies.
Sinds 2010 is Ellen actief in het Kankercentrum, opgericht binnen het Belgisch Kankerplan, met als opdracht de bevoegde overheden bij te staan bij het uitstippelen van een kankerbeleid op basis van wetenschappelijke en/of gewogen keuzes.
Binnen het centrum is Ellen verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen in het Kankerplan met betrekking tot preventie, zorg en ondersteuning van de patiënten. Verder is ze verantwoordelijk voor het continue overleg met de verschillende actoren betrokken in de strijd tegen kanker.

Ellen zegt bewust te kiezen voor de functie ‘Algemeen coördinator van het NVKVV’ omwille van de prominente rol die onze beroepsorganisatie heeft voor de verpleegkundigen en vroedvrouwen.
Dankzij de grote gedrevenheid van de honderden vrijwilligers die samenkomen in regionale netwerken en diverse permanente werkgroepen, de raad van bestuur en de stafmedewerkers en de huidige algemeen coördinator Michel Foulon participeert het NVKVV immers reeds jarenlang op een actieve wijze in talrijke adviesorganen en commissies op regionaal, federaal en Europees niveau.
Verder werken de vrijwilligers samen met de staf, het administratief personeel, de freelancers en lesgevers aan de voortdurende professionalisering via tal van initiatieven zoals de week van de verpleegkunde in Oostende, het ICT-colloqium, een eigen navormingscentrum, juridisch advies, tal van wetenschappelijke en andere publicaties en nog veel meer. Door middel van samenwerking, overleg en luisterbereidheid kan een eenduidige, krachtige en gewogen visie worden geformuleerd die vervolgens kan worden overgemaakt aan de beleidsmakers.

Ellen zal in haar nieuwe functie als algemeen coördinator de brede opdracht van het NVKVV als beroepsorganisatie verder opnemen en versterken door zoveel mogelijk verpleegkundigen en vroedvrouwen hierbij te betrekken.  Ellen stelt dat er voor elke verpleegkundige en vroedvrouw, waar ook actief, naar een maatschappelijke erkenning gestreefd dient te worden.

Tal van uitdagingen zoals vergrijzing, chronische zorg, medisch-technische evoluties, specialisaties, staatshervorming bieden kansen en mogelijkheden voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. Ellen wilt samen met de partners in de Vlaamse Verpleegunie en de Algemene Unie van de Verpleegkundigen van België, een voorname bijdrage leveren aan een kwalitatieve gezondheidszorgzorg waarbij de patiënt centraal staat.

Samen met het NVKVV wilt Ellen de belangen van verpleegkundigen en de vroedvrouwen ondersteunen en verdedigen zodat zij in de meest optimale omstandigheden de beste zorgen kunnen bieden aan de patiënt en hun omgeving.

Wij wensen Ellen een goede start toe en veel succes bij de verdere uitbouw van het NVKVV als professionele beroepsorganisatie.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg