je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 2 september 2014
Een upgrade van het KB nr. 78
 
Aangemaakt op: 2014-09-01
Dat vraagt de Vlaamse Verpleegunie.

Het hoofdstuk binnen het KB nr. 78, dat de verpleegkunde een wettelijk kader geeft, dateert van 1974. In de voorbije decennia heeft de professionalisering van de verpleegkunde een flinke boost gekregen, technische verstrekkingen zijn sterk uitgebreid, functiedifferentiatie en multidisciplinair werken deden hun intrede.

Al die evoluties hebben hun impact op het kader dat het KB nr. 78 schetst. Dat is niet langer actueel en dringend aan een modernisering toe.  Een inzicht dat de Vlaamse Verpleegunie ertoe bracht een brede consultatieronde te starten bij alle ledenverenigingen van de Vlaamse Verpleegunie.

De conclusies van dat overleg zijn:

• De A-handelingen uit het bestaande KB nr. 78 vormen de basis van de verpleegkunde, samen met een adequate zorghouding in een ethisch verantwoord kader;
• De verpleegkundige is de integrator van de zorg rond de patiënt of bewoner;
• Het takenpakket van de verpleegkundige omvat eveneens gezondheidsvoorlichting, educatie en preventie, naast het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen.

De discussies resulteerden ook in concrete voorstellen voor het aanpassen van het KB nr. 78. Een korte samenvatting van de vragen van de Vlaamse Verpleegunie: 

  1. Een wettelijk kader voor specialisaties in de verpleegkunde zoals de verpleegkundig specialist, het verpleegkundig consult en het verpleegkundig voorschrift;
  2. Een wettelijk kader voor het delegeren van verpleegkundige handelingen aan niet-verpleegkundige zorgprofessionals en mantelzorgers, onder voorwaarden. Die voorwaarden gelden niet voor de zorgkundigen, zij hebben een eigen reglementering;
  3. Trainingstrajecten en attesten voor handelingen met een hoog veiligheidsrisico, attesten met een beperkte geldigheidsduur;
  4. Uitbouw van een kadaster voor de registratie van (permanente) vorming en van een systeem voor accreditering voor verpleegkundigen.

De Vlaamse Verpleegunie wil met deze voorstellen een startschot geven voor een actueler en toekomstgericht wettelijk kader voor de verpleegkunde.
KB nr 78 finaal voorstel

Lees het artikel in Nieuwseditie NVKVV, Nursing september 2014 , p 2 - 3

Daarnaast werkte de Vlaamse Verpleegunie het voorbije jaar ook een Memorandum uit met voorstellen en aandachtspunten voor de uitbouw van de verpleegkunde de volgende jaren. Dat Memorandum werd overhandigd aan de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en aan de federale regeringsonderhandelaars. 
Memorandum 2014

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg