je bent hier:
nn NIEUWS
NVKVVdirect 16 december 2014, persbericht 17 december 2014
40 jaar wet op de uitoefening van de verpleegkunde
 
Aangemaakt op: 2014-12-15
Het verpleegkundig beroep kreeg 40 jaar geleden een ruimere professionele autonomie. Het beroep ‘verpleegkunde’ werd bij wet beschermd door toevoeging aan het KB nr. 78 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Dat was mee de verdienste van het NVKVV als lid van de AUVB. De organisatie van de gezondheidszorg inclusief de verpleegkunde, is gedurende de afgelopen 40 jaar enorm geëvolueerd en vraagt vandaag om een aangepast wettelijk kader.

Wet op uitoefening van verpleegkunde
Op 20 december 1974 werd de wet op de uitoefening van de verpleegkunde met unanimiteit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gestemd. Die wet vulde het KB nr. 78 perfect aan. Het zorgde er immers voor dat verpleegkundige een autonoom erkend beroep werd met een beschermde titel. Het duurde nog tot 18 juni 1990 voor een Koninklijk Besluit verscheen met de lijst van technisch verpleegkundige handelingen (A-, B-, C-handelingen). Tevens werd hierin bepaald aan welke kwalificatievereisten verpleegkundigen moeten voldoen.

De inzet van het NVKVV
De wet van 1974 gaf de verpleegkundige een eigen identiteit en een wettelijk kader. Het NVKVV werkte van meet af aan mee aan de ontwikkeling ervan. Vandaag neemt ze opnieuw actief haar rol op in de actualisering van de wetgeving.

Een kern van verpleegkundige en juridische experten van het NVKVV buigen zich voortdurend over de verschillende inhoudelijke aspecten van de wetgeving op de verpleegkunde, en over de toepassing en de praktische uitwerking ervan. Via het organiseren van de opleidingen draagt de organisatie vervolgens die expertise uit en investeert ze in de verpleegkundige deskundigheidsontwikkeling in dat domein. Op basis van die expertise gaat het NVKVV ook de dialoog aan met de overheid via onder meer de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde.

De toekomst
De evolutie in de verpleegkunde staat niet stil. De wetgeving zal moeten aangepast worden in functie van de nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De verpleegkundige beroepsorganisatie NVKVV wil met open vizier het debat aangaan over de toekomstige gezondheidszorguitdagingen. Bovendien wil ze zich engageren om samen met alle partners de verpleegkundige bijdrage hierin verder uit te tekenen en te concretiseren. Dat noodzakelijk debat zal bijzonder bepalend zijn in de verdere ontplooiing en oriëntering van de diverse zorgberoepen. Eén belangrijke partner zal met stip de prioriteit moeten krijgen en dat is de patiënt. De beweging naar een verregaande responsabilisering van de patiënt is immers niet meer te stoppen. Ook de verpleegkunde van morgen zal naast een state-of–the art verpleegkundige zorg ook een bijdrage moeten leveren aan de ‘geïnformeerde instemming’ en de besliskracht van de patiënt.


Voor meer informatie kan u terecht bij:
Heidi Vanheusden, stafmedewerker van het NVKVV:
02 7379789 of 0496 979 156 en h.vanheusden@nvkvv.be
www.nvkvv.be

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?