je bent hier:
nn NIEUWS
NVKVVdirect
Het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg is klaar
 
Aangemaakt op: 2015-05-25
Op 1 april 2015 werd het definitieve beroeps- en competentieprofiel van de ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’ goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde. Ook gemandateerden en experts vanuit het NVKVV speelden een prominente rol bij de ontwikkeling van dit profiel, dat is bedoeld als advies voor de minister van Volksgezondheid Maggie De Block, en dient als basis om erkenningscriteria te bepalen. 

Doel van het profiel is onder meer om (1) de rollen en competenties te bepalen die nodig zijn om verpleegkunde autonoom en verantwoord in een brede waaier van werkomgevingen te kunnen uitvoeren,
(2) een kader te bieden voor professionele evaluatie en de kwaliteit en
(3) de veiligheid van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen. 

Alle minimale verpleegkundige competenties die door “Europa” geëist worden, zijn in dit profiel opgenomen. De competenties worden aantoonbaar gemaakt via gedragsindicatoren. Enkele voorbeelden van deze indicatoren: ‘Bepaalt de noden van de zorgontvangers, de risicofactoren, de complexiteit van de taken en de beoogde doelstelling, met een optimale verdeling van middelen’, ‘Legt creativiteit en zin voor innovatie aan de dag in de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg’, ‘Verstrekt informatie, waarbij hij/zij rekening houdt met de emoties/reacties van de patiënt/cliënt’, en ‘Maakt gebruik van de voorhanden zijnde technologie en ICT om data en andere (verpleegkundige) gegevens van de patie¨nt/clie¨nt te bewaren, te raadplegen en te noteren’.

Op 18 mei werd het volledige competentieprofiel publiek beschikbaar. Je kunt het hier nalezen. 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?