je bent hier:
NIEUWS
Valpreventiemaatregelen in de thuiszorg
 
Aangemaakt op: 2015-09-24
Gezondheidswerkers hechten veel belang aan valpreventie. Anderzijds is die preventie niet altijd prioritair, onder meer door tijd- en geldtekort. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen.
In welke mate worden valpreventiemaatregelen toegepast door Vlaamse gezondheidswerkers bij thuiswonende ouderen, en welke factoren belemmeren de invoering van deze maatregelen? Dat onderzocht het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen aan de hand van een vragenlijst gebaseerd op de praktijkrichtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’.2 De vragenlijst werd voorgelegd aan 1.795 gezondheidswerkers (huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, en ergotherapeuten).

Toepassing maatregelen

De valproblematiek is zeer actueel, zo blijkt. Van de 1.483 respondenten wordt 93 procent minstens een keer per maand geconfronteerd met valincidenten. Preventiemaatregelen worden actief toegepast: 62 procent doet minstens een keer per jaar navraag naar valpartijen (een val in het afgelopen jaar is één van de belangrijkste voorspellers voor een nieuw valincident), en 84 procent screent jaarlijks op loop- en/of evenwichtsproblemen. Verder wordt advies gegeven (vooral over onveilige situaties en gedragingen (93%), loophulpmiddelen (91%), en personenalarmsystemen (89%)) en hebben gezondheidswerkers aandacht voor het doorverwijzen van de patiënt. Dat gebeurt het vaakst in geval van cataract (54%), medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie (49%) en herbeoordeling of graduele dosisreductie van medicatie (47%). Anderzijds: na een recente val evalueert 95 procent wel de risicofactoren, maar de helft van de gezondheidswerkers volgt die nadien niet verder op. Bovendien stelt haast 40 procent nooit of slechts zelden oefentherapie voor na een val. En hoewel supplementatie bij calcium- en vitamine D-tekort aanbevolen wordt, stelt ook hier 40 procent dit zelden of nooit voor aan de patiënt.

Belemmerende factoren

De belangrijkste belemmerende factoren voor het invoeren van valpreventiemaatregelen blijken de negatieve houding van ouderen (ontkennen of negeren van de valproblematiek (85%), onvoldoende motivatie om maatregelen toe te passen (75%) en het sociaal stigma rond valpreventie (66%). Daarnaast blijkt valpreventie niet altijd prioriteit te zijn (42%). Zo is er vaak een gebrek aan tijd (60%), zijn er onvoldoende terugbetalingsmogelijkheden (54%) en is er een personeelstekort (50%). Bovendien geven gezondheidswerkers aan er vaak alleen voor te staan (48%) en onvoldoende kennis (23%) te hebben. Er blijkt ook een beperkte deelname aan multidisciplinair overleg (51%), waardoor valrisicofactoren te weinig multidisciplinair besproken worden.

Conclusie

Er is aandacht nodig voor gestructureerde multidisciplinaire samenwerking en communicatie tussen de disciplines en voor een duidelijk valpreventiebeleid en regelgeving. Verder moeten de ouderen blijvend gemotiveerd en gesensibiliseerd worden. 

Noten

  1. Leysens G, Baecke C, Vandamme S, et al. Het toepassen van valpreventiemaatregelen in de thuiszorg. Een survey onderzoek in Vlaanderen. Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, 2015.
  2. Milisen K, Coussement J, Vlaeyen E, et al. Valpreventie bij thuiswonende ouderen: praktijkrichtlijn voor Vlaanderen. Leuven/Den Haag: ACCO; 2010.
Meer info: www.valpreventie.be.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg