je bent hier:
NIEUWS
NVKVV
Oproep tot indienen van sessies voor studiedag NVKVV werkgroep GGZ
 
Aangemaakt op: 2015-10-12
Op 16 maart 2016 staat naar jaarlijkse gewoonte de studiedag van de werkgroep geestelijke gezondheidszorg op het programma van de 41e week van de verpleegkunde georganiseerd door het NVKVV in het Kursaaal te Oostende van 13 tot 17 maart 2016. De afgelopen jaren werd er positief gereageerd en waren er goede ervaringen met het aanbieden van parallelsessies waarbij de invulling van het programma gebeurt door het voorstellen van praktijkvoorbeelden uit de GGZ in Vlaanderen en Brussel. Daarom willen we opnieuw beroep op u en uw organisatie doen. We zijn op zoek naar goede praktijken, onderzoek, rond het invoeren, implementeren en werken mbt het thema van de studiedag.
De studiedag kreeg de titel: "Safety first: veiligheid en vrijheid onder spanning?!?" mee. Wim Helsen zei het reeds eerder, ‘bij ons zijt ge veilig’, en laat dat meteen de opening zijn voor een oproep en uitnodiging aan u allen waar het thema “Safety first: veiligheid en vrijheid onder spanning?!?" als leidraad zal fungeren.

“Veiligheid” en “vrijheid”, twee begrippen die in onze GGZ praktijk continu voelbaar zijn. Een goede kwalitatieve zorg is een veilige zorg, zeker in een cultuur van voortdurend verbeteren. “Zeker safety first”, zou de Smos zeggen, dit liefst met een portie dedication, in een midden waar we als psychiatrisch verpleegkundige mogelijk ook aan het roer staan als head of security. Onze samenleving is veiliger dan ooit, toch worden we overspoeld met rapporten over risico’s en bedreigingen van onze veiligheid en vrijheid en worden we aangespoord om meer voorzorgen te nemen. 

In contrast kunnen we toch ook ergens de vraag stellen of het zo wel werkt? Mogelijk is er een miskend spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid. Kan de honger naar veiligheid en controledrang, protocollen en kwaliteitscontroles ten koste gaan van onze eigen creativiteit en vrijheid? Veiligheid versus durven verantwoorde risico’s nemen, veiligheid versus verantwoordelijkheid geven, tijd voor dossier of tijd voor patiëntencontact,…e.a. Is onze zorg in de eerste plaats een (zorg)relatie? Aandacht, tijd, betrokkenheid, empathie, authenticiteit en engagement? Diep menselijk contact in existentieel lijden? Vanuit een positieve invalshoek biedt veiligheid ook cultuurverandering, innovatie en zorgvernieuwing, systematisering,...e.a. Creativiteit, deskundigheid, zorgattitude en maatwerk van de hulpverlener vraagt echter ook nog steeds een plaats. Een best of both worlds?

Vanuit een bepaalde vrijheid en dit in een veilige omgeving, namelijk het NVKVV hoofdkwartier, is het voornaamste doel van deze studiedag een zelfkritische dynamiek, discussie en reflectie op gang te brengen. Wat zijn voor u aspecten van deskundigheid, efficiëntie en veiligheid? Hoe staat het met menselijke attitudes en vaardigheden die niet of minder meetbaar zijn? Hoe staat het met de kwaliteit van deze relatie? Hoe kunnen vrijheid of veiligheid hand in hand gaan?  

En als voornaamste: gun uzelf de vrijheid om het thema van dit jaar in te vullen. De belangrijkste basis ligt in de creativiteit van zij die vrijheid & veiligheid in psychiatrische zorg tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Het thema van dit congres is dan ook specifiek tot  breed invulbaar, aanvoelbaar en inzetbaar. Laat het in elk geval weten en van je horen… want bij ons zijt ge veilig. 

Deze thema’s kunnen bekeken worden vanuit verschillende doelgroepen zoals kinderpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, psychosen, verslavingszorg, persoonlijkheidsstoornissen, crisiszorg, langdurige zorg, residentiële zorg, ambulante zorg, … en nog veel meer invalshoeken.

Op deze manier kunnen verpleegkundigen hun werk tonen aan andere verpleegkundigen en geeft dit ook uitstraling van uw organisatie.

We hadden graag voor 25-10-2015 jullie reacties ontvangen met een korte toelichting van de inhoud (enkele zinnen) en een voorstel van titel en spreker (max. 2 sprekers) en zijn/haar gegevens (e-mailadres +naam + functie + organisatie).  Er wordt 40 minuten tijd voorzien per sessie (presentatie + vraagstelling + discussie).

De voorstellen van sessies die worden ingediend zullen geëvalueerd worden op de vergadering van de werkgroep GGZ van begin november.  Daarna krijgt u  een antwoord. 
U kunt het voorstel voor een sessie indienen op het emailadres kris.vaneerdewegh@opzcrekem.be

Het NVKVV heeft de formule van de week gewijzigd waarbij er meer effectieve vormingstijd zal zijn en er ook een broodjeslunch ter plekke wordt aangeboden.

In de rand dient nog even meegeven dat de werkgroep sinds 1 oktober 2015 als voorzitter Maarten Desimpel (maarten.desimple@emmaus.be) en als ondervoorzitter Servaas Sierens (servaas.sierens@olv.gzbj.be) hebben aangesteld.  Ik ben zeer tevreden om na 20 jaar voorzitterschap de fakkel kan doorgeven aan geëngageerde collega’s en blijf zoals u merkt de werkgroep GGZ en het NVKVV ten volle steunen.
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg