je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 18 januari 2018
Kwaliteitslabel seniorenzorg
 
Aangemaakt op: 2018-01-17
Verpleegkundigen ware “eigenaar van het verbetertraject”

Een Pano-reportage van enkele maanden geleden vestigde de aandacht op moeilijke omstandigheden in sommige rusthuizen. Maar het goede nieuws mag ook gemeld worden: heel wat woonzorgcentra leveren grote inspanningen om kwaliteitsvolle en warme zorg te leveren. Eén ervan is het WZC Arthur in Antwerpen. Als eerste rusthuis van de groep VULPIA behaalde het de Europese kwaliteitsnorm NEN - EN 15224 ( afgeleide van de ISO norm 9001:2015 die speciaal voor de zorgsector werd herschreven). Hoe is het woonzorgcentrum hierbij tewerk gegaan?

Twee jaar geleden werd gestart met een nulmeting van de situatie ten opzichte van de norm EN 15224. De beleidsverantwoordelijken formuleerden doelstellingen en koppelden hier kwaliteitsindicatoren aan. Twee stuurgroepen en verschillende werkgroepen werden opgestart. Per discipline en per werkshift dachten medewerkers mee na over structurele veranderings- en verbeterprocessen, bijvoorbeeld van valincidenten en van tevredenheid over maaltijden en over de animatie op maat.

WZC Arthur werkte vanuit de overtuiging dat een echt verbeterproject pas kan slagen als het door elke medewerker gedragen en gesteund werd. Daarom werd iedereen bijgeschoold in de betekenis van “Kwaliteit Altijd” en in de PDCA methode. PDCA staat voor ‘Plan -Do -Check -Act’. In eerste instantie definiëren medewerkers de probleemsituatie en gaan ze na wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Analyse en opvolging van valincidenten bijvoorbeeld, of maaltijden die beter kunnen. Ze spreken af welk resultaat ze willen bereiken en welke acties ze hiervoor zullen ondernemen. Ook risico en preventie heeft hierin een plaats, zoals bewoners helpen het gepaste schoeisel te kiezen om vallen te voorkomen. Later wordt gecontroleerd of het beoogde resultaat bereikt is. Is dat niet zo dan worden opnieuw acties geformuleerd en volgt opnieuw een controle. Alle verbeterprojecten werden en worden bijgehouden in een soort "kwaliteitsregister" of het “PDCA-register”.  Periodiek worden afgesloten PDCA’s terug gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het beoogde resultaat blijft behouden of nog kan verbeteren.

Alle medewerkers, uiteraard ook de verpleegkundigen op de werkvloer, denken nu spontaan zelf na over de werkorganisatie, zien de hiaten en stellen verbeteracties voor. Ze worden als het ware “eigenaar van het verbetertraject” in hun eigen domein, wat de kans op slagen verhoogd en een grote betrokkenheid en tevredenheid teweegbrengt. Anne Balis, kwaliteitscoördinator bij VULPIA, ziet daarom dat de resultaten van deze aanpak verder reiken dan enkel gemeten indicatoren. Ze brengen een mentaliteitsverandering en verhogen ook de participatie en gedrevenheid: “Deze inspanningen hebben een sterke dynamiek van positief willen verbeteren teweeggebracht bij iedereen en dat is formidabel.”

Nadia Bouzegta – adjunctie directeur, Peter Adam – extern kwaliteitsconsulent, Anne Balis –  kwaliteitscoördinator Vulpia, Isabel Van Gompel - directeur
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg