je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 18 januari 2018
KCE studie: Passende zorg in laatste levensfase
 
Aangemaakt op: 2018-01-17
Rol voor (thuis)verpleegkundigen
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde samen met UAntwerpen en de UCL een grootschalig onderzoek uit bij zorgverleners, patiënten, familieleden en vrijwilligers over passende zorg in de laatste levensfase.

Een vaststelling hierbij die voor velen niet als een verrassing zal komen: palliatieve zorg wordt nog vaak te laat opgestart en wordt door velen als onvoldoende beschikbaar ervaren.

De studie vestigt ook de aandacht op de grote rol van zorgverleners bij het verlenen van passende zorg, zorg die tegemoet komt aan wat de patiënt zelf belangrijk vindt. Door verschillende factoren zoals onvoldoende kennis of werkdruk maken ze vaak onvoldoende tijd vrij om de wensen met hun patiënten te bespreken. De onderzoekers suggereren dat niet alleen individuele zorgverleners, maar zeker ook zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg, het luisteren naar, praten met en aanwezig zijn bij de patiënt als onderdeel moeten zien van de normale, dagelijkse activiteiten. Het leren voeren van dergelijke intense gesprekken zou ook meer aan bod moeten komen in de opleidingen van zorgverleners, net als samenwerken in team.

Verder is het tijdig vastleggen van wensen en voorkeuren in een vroegtijdige zorgplanning een zeer goede manier om niet passende zorg en te lang doorbehandelen bij het levenseinde te voorkomen. (Thuis)verpleegkundigen hebben hierbij een belangrijke rol om de patiënt zoveel mogelijk te ondersteunen en te informeren.  

De KCE- studie breekt daarom een lans voor de vroegtijdige zorgplanning (VZP). “Deze zou beter wat meer worden ingezet.  Idealiter wordt deze VZP al besproken vooraleer men ernstig ziek wordt” vertelt Veerle Coupez, voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV, en Howest - Coördinator onderzoek – Kennispunt Mantelzorg en lector verpleegkunde.“Essentieel is uiteraard dat alle betrokkenen, patiënt, zorgverleners en eventuele mantelzorgers op de hoogte zijn van het bestaan en de inhoud van de meest recente VZP. Daarom zouden VZP’s via het elektronisch patiëntendossier toegankelijk moeten zijn voor personeel in zorginstellingen”.

Tijdens de Week van de Verpleegkunde zullen we verder inpikken op dit onderwerp tijdens de studiedag voor de thuisverpleegkundigen op dinsdag 20 maart 2018. Programma vind je hier.
Het KCE rapport vind je hier.

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg