je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 8 februari 2018
Mandatarissen gezocht
 
Aangemaakt op: 2018-02-06
Bij Erkenningscommisie geriatrie, Fonds Medische Ongevallen, Hoge Gezondheidsraad en Iriscare
Verschillende commissies zijn momenteel op zoek naar mantarissen. Wie het schoentje past, trekke het aan.

Erkenningscommissie Geriatrie
Het Agentschap Zorg- en Gezondheid zoekt kandidaten voor de Erkenningscommissie Geriatrie. Ben je verpleegkundige met een BBT of BBK in dit domein, dan kan je je opgeven als lid. De Erkenningscommissie komt (twee)maandelijks samen om dossiers van verpleegkundigen die een BBT of een BBK aanvragen te beoordelen. Je ontvangt een kilometer- en een kleine onkostenvergoeding voor je werk.

Wie interesse heeft, kan een mail verzenden aan Anneleen Baetens op a.baetens@nvkvv.be.

Hoge Gezondheidsraad
Stel je kandidaat voor een mandaat in vaccinatie bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR). De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het fungeert als de poort tussen het beleid en de wetenschappelijke wereld op het vlak van de volksgezondheid. De werkgroep ‘Vaccinatie’ bij de HGR brengt adviezen uit over alles wat te maken heeft met het toepassen van vaccinatie. Onder andere de regelmatige bijsturing van de technische fiches in de basisvaccinatiekalender van het kind, de adolescent en de volwassene en het toezien op de regels voor een goede vaccinatiepraktijk behoren tot hun kernopdrachten.

De werkgroep ‘Vaccinatie’ zoekt een ervaren wetenschappelijk expert inzake ‘anafylactische shock’.  Spreekt deze opdracht je aan, dan kan je je hiervoor kandidaat stellen via een mail naar Ellen De Wandeler, Algemeen coördinator NVKVV,  op e.dewandeler@nvkvv.be

Meer informatie over de werkgroep ‘Vaccinatie’ van de Hoge Gezondheidsraad vind je hier.

Beheerscomité Fonds Medische Ongevallen (FMO)
Het FMO onderzoekt of een slachtoffer van een medisch ongeval recht heeft op een schadevergoeding. Het Fonds geeft advies, vergoedt en bemiddelt en heeft een preventie, registratie- en rapporteringsopdracht. Het Fonds voor de medische ongevallen staat onder het gezag van een Beheerscomité. Het FMO heeft momenteel een vacature voor een verpleegkundige in haar Beheerscomité. Spreekt deze opdracht je aan, dan kan je je hiervoor kandidaat stellen via een mailtje naar Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van het NVKVV op e.dewandeler@nvkvv.be. 

Iriscare
Tijdens het Overleg Zefstandige Zorgverstrekkers werd enkele maanden geleden de Brusselse Iriscare (bicommunautaire Dienst voor Gezondheid) boven de doopvont gehouden. Iriscare zoekt geïnteresseerde verpleegkundigen – die in Brussel wonen of werken – om in dit orgaan te zetelen. 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur bezorgen aan  Chris Cloots, adjunct-kabinetschef op het kabinet van Guy Vanhengel: ccloots@gov.brussels
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg