je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 15 maart 2018
Technische Commissie Verpleegkunde gestart
 
Aangemaakt op: 2018-03-14
Eerste opdracht TCV: lijst technische handelingen zorgkundige
Na de publicatie van de nieuwe samenstelling van de Technische Commissie Verpleegkunde (TCV) in het Belgische Staatsblad (zie hier) op 1 februari 2018 kan die nu van start gaan voor een termijn van zes jaar. Vanuit het NVKVV stappen 4 leden in die commissie: Marc Van Bouwelen werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Joris Vlaemynck is effectief lid, plaatsvervangers zijn Vincent Moermans en Luc Heirstraete. 

Deze nieuwe commissie heeft meteen een pak werk voor de boeg. Ze ontving reeds adviesvragen van minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block over de bevoegdheden van de zorgkundigen en over de delegatie van handelingen door een tandarts aan een verpleegkundige. Deze adviezen verwacht de minister tegen respectievelijk april en juni 2018. Zie adviesvraag in bijlage.
 
De eerste adviesvraag aan de TCV
In haar adviesvraag over de bevoegdheden van de zorgkundige stelt de minister dat ze – anders dan het advies van de 
Federale Raad voor Verpleegkunde dat de term zorgassistent voorstelde – “vast te houden aan de term zorgkundige om de bevoegdheden binnen het verpleegkundig domein eenduidig en duidelijk te laten zijn. Concreet vraagt de minister aan de TCV de lijst van de handelingen die zorgkundigen mogen stellen te herzien omdat ze te beperkt is om een verpleegkundige goed te kunnen ondersteunen. De minister stelde nogmaals dat de zorgkundige onder toezicht van een verpleegkundige werkt waarbij de verpleegkundige de graad van autonomie zou kunnen bepalen waaronder de zorgkundige handelt.”

Het advies zorgassistent is een denkoefening die de FRV heeft gemaakt om uit de impasse te geraken en als reactie op de ministers die op heden nog geen politieke beslissing hebben genomen. Het is een antwoord om een zinvollere invulling te geven aan de rol van de zorgkundige die vandaag een belangrijke plaats inneemt binnen de zorg en hiervoor een volwaardig juridisch kader verdient. In dezelfde lijn kan het voorstel van de FRV over de zorgassistent een waardevolle oplossing bieden indien de bevoegde ministers er niet in zouden slagen om tot een gedragen compromis in samenspraak met het werkveld, werkgevers en vakbonden te komen. Hierbij roept het NVKVV op om los van de benaming ‘zorgassistent’ inhoudelijk het profiel grondig door te nemen: lees hier
 
Het NVKVV wenst de nieuwe voorzitter en alle leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde veel succes in hun  opdracht.  

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg