je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 17 april 2018
Een sterke Week van de Verpleegkundigen
 
Aangemaakt op: 2018-04-11
Een terugblik op de voorbije 44ste Week van de Verpleegkundigen in Oostende
Was je erbij, dan kan je het allicht beamen. Buiten was het bitter koud maar binnen werd je warm onthaald op de studiedag van je keuze en kreeg je een keur aan sprekers – 210 sprekers in het totaal! - die je op de hoogte brachten van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied of interesse in de verpleegkunde. De vijf dagen van de Week, de 20 studiedagen, waren gevuld met een mooie inhoud, veel enthousiasme en fijne ontmoetingen. De nieuwe studiedagen zoals de studiedag Ethiek, Palliatieve zorg of Maatschappij en Gezondheid waren een schot in de roos. 121 werkgroepleden van het NVKVV tekenden voor de organisatie, 2534 aanwezigen, samen goed voor 693 foto’s! En 51 sponsors steunden de Week van de Verpleegkundigen. Dank aan de werkgroepen die elk jaar opnieuw garant staan voor sterke studiedagen met een gevarieerde inhoud!

Voor het eerst werd de structuur van de studiedagen bepaald door de studiedag zelf: dat betekende dat de koffie- en lunchpauzes aangepast werden aan de sprekers en niet andersom. Ook de Meet & Eatkokers zijn een goed concept en trokken heel wat geïnteresseerde deelnemers die het gesprek met de spreker aangingen. We zagen verpleegkundigen van alle leeftijden die elkaar terugvonden, die in team een studiedag bijwoonden, die nieuwe contacten legden en die met nieuwe inzichten weer naar huis vertrokken met extra uren permanente vorming. Dat attest ontvingen ze ondertussen via mail. 


Bij de drie twitterwalls op de overloop in het Kursaal, stelden we tijdens de Week drie vragen: Waar denken jullie aan?, Waar hebben jullie nood aan?, Wat neem je mee naar de werkvloer? Uit de antwoorden die op de walls verschenen, stelden we deze woordenwolk samen. Je ziet het: kwetsbaarheid en zorgkwaliteit werden het meest genoteerd. Ook in het oog springen de woorden solidariteit, positiviteit, meer volk op dienst, duidelijke loonschalen en preventie aan zet. Duidelijke boodschappen die het NVKVV meeneemt in haar acties en werking. 
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg