je bent hier:
NIEUWS
IFIC - Niets doen is geen optie!
 
Aangemaakt op: 2018-06-11

Wat nu te doen als verpleegkundige? 

Niets doen is geen optie! 
Het is van cruciaal belang dat je voor 30 juni 2018 een antwoord geeft 
op de toegewezen functieprofiel en loonsimulatie. Dit antwoord kan positief of negatief zijn: 

  • Positief: je gaat akkoord met het functieprofiel en loonsimulatie van IFIC. In juli 2018 krijg je een eerste verloning volgens dit IFIC barema.
    --) Indien het functieprofiel mee evolueert in de tijd en vervolgens in een hoger barema wordt ingeschaald volgt dit hogere barema automatisch ook voor jou. 
    --) De lokale functieomschrijvingen binnen zorginstellingen blijven van kracht en blijven de basis waarop het interne en lokale personeelsbeleid wordt gevoerd. Dit staat los van IFIC.  

  • Negatief: je gaat NIET akkoord met het functieprofiel en loonsimulatie van IFIC en tekent voor 30 juni 2018 intern beroep aan.
OPGELET: wanneer je niet reageert en een positief of negatief antwoord nalaat behoud je automatisch uw huidige loon en is een omschakeling naar IFIC bij uw huidige werkgever in deze fase niet meer mogelijk

Respect voor ieders rol doorheen de implementatie van IFIC 

Uiteraard kan een functieomschrijving niet 100% beantwoorden aan de lokale en individuele realiteit waarbinnen een verpleegkundige tewerkgesteld is. Bijkomend ondersteunt het NVKVV het principe dat omwille van de werkbaarheid niet alle functies die in de realiteit bestaande zijn, meer dan 1500, kunnen worden toegevoegd in IFIC. 

Maar dit neemt niet weg dat het NVKVV haar leden wenst te ondersteunen en te begeleiden doorheen de implementatie van IFIC. Zoals reeds aangehaald in de communicatie van 20 april 2018 zijn de werkgroepen NVKVV in de weer de functieprofielen zoveel als mogelijk aan te vullen, alsook te actualiseren. Deze functieprofielen zullen zoveel als uitvoerbaar voor 30 juni 2018 worden overgemaakt aan IFIC en de bevoegde minister De Block.  

Intern en extern beroep aantekenen  

Daarnaast wenst het NVKVV de nodige nadruk te leggen op de laatste paragraaf in de brief van IFIC (14 mei 2018) “De functieomschrijving doet geen uitspraak over de plaats in het organigram waar de functie zich bevindt, maar wel naar de functie-inhoud”. Daarom reikt het NVKVV de procedure om voor 30 juni 2018 intern beroep aan te tekenen aan bij alle verpleegkundigen die zich niet voor 80% in de functieomschrijving die hen werd toegewezen kunnen vinden. De nadruk ligt hierbij in de eerste plaats op de inhoudelijke argumentatie van de functieomschrijving.  

NVKVV benadrukt de IFIC implementatieprocedure bij de hand te nemen en deze nadrukkelijk door te nemen. Wanneer het intern beroep niet wordt aanvaard, vraagt het NVKVV extern beroep aan te tekenen binnen de 15 dagen na het verwerpen van het intern beroep en dit voor 14 oktober 2018. Meer berichtgeving zal hierover nog volgen. Geen vrees, wanneer je de procedure goed doorneemt lees je dat ook na het extern beroep de keuze tussen bestaande loonvoorwaarden en IFIC barema nog steeds mogelijk is.  

Door de individuele inspanningen van vele verpleegkundigen geeft het NVKVV een geografisch verspreid en duidelijk signaal aan IFIC en andere betrokken partijen; 
dat de vraag tot aanpassing van functieomschrijvingen (incluis een geactualiseerde weging) en het opnemen van nog niet bestaande functieprofielen in IFIC noodzakelijk bestudeerd moet worden. Alleen door openheid en constructief overleg tijdens de onderhoudsprocedure die in IFIC is voorzien kan onrust en ontevredenheid in het werkveld worden weggewerkt. SPECIFIEKE FORMULIEREN OPGEMAAKT DOOR NVKVV 

Verpleegkundige medische beeldvorming

Verpleegkundige pediatrie
Functieomschrijving (Lees brief aan het beleid vanuit NVKVV)

Verpleegkundig ICT4care

Pijnverpleegkundige

Verpleegkundige klasse 14
 
Verpleegkundige ouderenzorg 
Functieomschrijving thuisverpleging en residentiële ouderenzorg en dagverzorgingscentra (volgt na de zomer) 

Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg 

Diabetesverpleegkundigen - diabeteseducator 


ALGEMENE FORMULIEREN IFIC
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg