je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 29 juni 2018
Onderhoudsprocedure IFIC: afspiegeling maatschappelijke verantwoordelijkheid die verpleegkundigen opnemen
 
Aangemaakt op: 2018-06-29
Vanuit het ruime verpleegkundig werkveld heeft het NVKVV een belangrijk aantal negatieve reacties ontvangen op de huidige IFIC classificatie van meerdere ‘verpleegkundige’ functies in klasse 14; alsook op de wijze waarop deze functies zich verhouden tegenover andere verpleegkundige functies ingeschaald in klasse 15. De huidige classificatie van alle functies die toebehoren aan de functiewijzer ‘verpleging en verzorging’ in IFIC geeft geen aanleiding tot een voldoende duidelijke differentiatie tussen de verschillende verpleegkundige profielen.  Niettegenstaande beogen alle verpleegkundige beroepsorganisaties in België dat deze differentiatie zich spoedig manifesteert in het werkveld.

De sectorale referentiefuncties opgenomen in klasse 14 beschrijven het algemeen doel, de activiteiten en de criteria waaraan moet worden voldaan. Het NVKVV is er zich van bewust dat een functieomschrijving niet volledig kan beantwoorden aan de lokale en individuele realiteit waarin verpleegkundigen tewerkgesteld zijn. Bijkomend ondersteunt de beroepsorganisatie het principe waarop de sectorale functieclassificatie gebaseerd is: een model waarin verloning gebaseerd is op verworven competenties en verantwoordelijkheden. Om die reden heeft het NVKVV in de zomer van 2017 een actieve rol opgenomen om dit principe in de Federale Raad voor Verpleegkunde uit te werken: een duidelijke functieclassificatie en differentiatie voor verpleegkundigen. 

Het NVKVV durft luidop de vraag te stellen om de functieprofielen ‘verpleegkunde’ in klasse 14 tijdens de voorziene onderhoudsprocedure in IFIC te actualiseren, alsook de weging hiervan opnieuw te laten uitvoeren op basis van onderstaande argumenten: 
1) de recente herziening van de bacheloropleiding verpleegkunde naar 4 jaar,
2) de sterk evoluerende taakinhoud van verpleegkundigen (evolutie KB78) en de hieraan verbonden stijgende graad aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, 
3) tot slot, de toenemende nood aan duidelijke differentiatie van het verpleegkundig beroep 

Het NVKVV wil de aandacht van de bevoegde ministers vestigen op de noodzaak om verpleegkundige activiteiten, alsook de aantrekkelijkheid van het beroep, te blijven garanderen. Verpleegkundigen staan in alle respectievelijke sectoren garant voor een kwaliteitsvolle zorgverlening, de continuïteit van zorg en de zorgcoördinatie voor de patiënt en zijn omgeving. Het verloningsmodel van de verpleegkundigen moet een afspiegeling zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die verpleegkundigen opnemen, gelet op de actuele uitdagingen die het onrealistisch aantal patiënten per verpleegkundige met zich meebrengt, ten gevolge van het nijpend tekort aan verpleegkundigen en de toenemende werkdruk.

Het NVKVV is het klankbord van vele individuele verpleegkundigen. Met dit schrijven wil het NVKVV een duidelijk signaal geven aan IFIC en andere betrokken partijen, dat de vraag tot aanpassing van de functieomschrijving en de herweging van de verpleegkundige functieprofielen in IFIC noodzakelijk bestudeerd moet worden. Alleen door openheid en constructief overleg tijdens de onderhoudsprocedure die in IFIC is voorzien kan onrust en ontevredenheid in het werkveld worden weggewerkt.

Namens de raad van bestuur NVKVV,
Namens de werkgroepen NVKVV,
Namens de regionale netwerken NVKVV.

Het NVKVV vzw is een pluralistische beroepsorganisatie die zich richt tot alle verpleegkundigen. De organisatie werd opgericht in 1973, telt veertig mandatarissen in diverse raden en commissies op federaal en gemeenschapsniveau, en vertegenwoordigt 8 200 betalende leden: HBO5 en bachelor verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De leden van het NVKVV zijn verspreid over het hele verpleegkundige werkveld, en engageren zich in verschillende werkgroepen en regionale netwerken.

Tot 30 juni 2018 intern beroep aantekenen. Ingevulde formulieren kunt u terugvinden in het artikel
IFIC - Niets doen is geen optie.
De formulieren extern beroep aantekenen worden vanaf volgende week op de website NVKVV
geplaatst.Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?