je bent hier:
NIEUWS
IFIC externe beroepsprocedure
 
Aangemaakt op: 2018-07-04
Kwaliteitsvolle zorgverlening heeft zijn prijs
De uiterste datum om intern beroep aan te tekenen tegen de nieuwe IFIC functieclassificatie inzake de verloning van verpleegkundigen is verstreken. 

Indien u intern beroep heeft aangetekend voor 30 juni 2018 en op heden van de interne beroepscommissie een negatief advies ontvangen heeft op uw intern beroep, dient u binnen de 15 dagen van kennisname van het antwoord van de interne beroepscommissie, extern beroep aantekenen. Dit kan ten laatste op 15 oktober 2018.

Als beroepsorganisatie roept het NVKVV haar leden die intern beroep hebben aangetekend op om dit momentum aan te grijpen en extern beroep in te dienen.

Hieronder vindt u de documenten binnen de specialisatie van uw beroepstak. Deze dienen te worden verstuurd naar - IFIC Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel

Als verpleegkundigen zich mobiliseren om met één stem, over de geografische spreiding heen, hun verzuchtingen over de nieuwe IFIC classificatie kenbaar te maken, dan geven zij zichzelf een gunstige uitgangspositie om op te komen voor de professionele belangen van verpleegkundigen.

De IFIC classificatie is van belang voor het NVKVV! Het verloningsmodel van de verpleegkundigen moet een afspiegeling zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die verpleegkundigen opnemen, gelet op de actuele uitdagingen die het onrealistisch aantal patiënten per verpleegkundige met zich meebrengt, ten gevolge van het nijpend tekort aan verpleegkundigen en de toenemende werkdruk.

Verpleegkundigen verdienen een actualisatie van IFIC.


FORMULIER EXTERN BEROEP PER SPECIALISME 
Verpleegkundige palliatieve zorg

Verpleegkundig ziekenhuishygiënist 

Verpleegkundige medische beeldvorming

Verpleegkundige pediatrie

Verpleegkundig ICT4care

Pijnverpleegkundige

Verpleegkundige ouderenzorg

Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg

Diabetesverpleegkundige - diabeteseducator

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg