je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 20 september 2018
Extern beroep IFIC-functieclassificatie
 
Aangemaakt op: 2018-09-19
Twee nieuwe functieprofielen begeleidingsverpleegkundige en verpleegkundige hemodialyse werden bijgewerkt.
Binnen het NVKVV hebben verpleegkundigen hemodialyse alsook de begeleidingsverpleegkundigen de afgelopen periode hard gewerkt om ook hun profiel up te daten in functie van hun verantwoordelijkheden en competenties anno 2018. Functieprofielen en formulieren voor het extern beroep vind je terug op de website NVKVV. Het NVKVV dankt hen oprecht! 

Heb je nog geen intern beroep aangetekend, dan is dat nu te laat. De uiterste datum om intern beroep aan te tekenen tegen de nieuwe IFIC-functieclassificatie inzake de verloning van verpleegkundigen is ondertussen verstreken. 

Je verloning
Verpleegkundigen verdienen een actualisatie van IFIC. De verloning van verpleegkundigen moet een afspiegeling zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die verpleegkundigen opnemen met alle uitdagingen, die het onrealistisch aantal patiënten per verpleegkundige met zich meebrengen, door een nijpend tekort aan verpleegkundigen en door de toenemende werkdruk.

Als jullie je vanuit heel Vlaanderen laten horen en je verzuchtingen over de nieuwe IFIC-classificatie laten horen, dan geef je jezelf, je collega’s en je beroepsorganisatie een goede uitgangspositie om op te komen voor de professionele belangen van verpleegkundigen.

Het NVKVV gaat er voor! 


FORMULIER EXTERN BEROEP PER SPECIALISME Begeleidingsverpleegkundige

Verpleegkundige palliatieve zorg

Verpleegkundig ziekenhuishygiënist 

Verpleegkundige medische beeldvorming

Verpleegkundige pediatrie

Verpleegkundig ICT4care

Pijnverpleegkundige

Verpleegkundige ouderenzorg

Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg

Diabetesverpleegkundige - diabeteseducatorTerug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg