je bent hier:
NIEUWS
Actua 26-10-2018
Extra geld voor organisatie vierde jaar verpleegkunde
 
Aangemaakt op: 2018-10-26
Minister Crevits trekt uit - Belga - Er worden extra middelen voorzien voor de organisatie van het vierde jaar in de bacheloropleiding verpleegkunde. Dat maakt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) bekend. Voor het academiejaar 2019-2020 gaat het om 2,85 miljoen euro voor de eerste drie maanden, op kruissnelheid gaat het om een bedrag van ruim 11 miljoen euro.
AUTHOR: Jürgen Gevaert 
BRUSSEL 25/10/2018 13:31 (BELGA)

Los van het artikel van Belga herhalen we wat vooraf ging en waarvoor nog geen oplossing is: 

In 2015 werd door de bevoegde ministers beslist de opleiding bachelor verpleegkunde op te trekken naar 4 jaar. Omwille van de nieuwe Europese regelgeving dat het aantal verplichte stage uren aanzienlijk optrok, die niet te realiseren waren in een 3 jarig opleidingstraject. Zonder deze aanpassing zouden de nieuw afgestuurde verpleegkundigen niet meer euromobiel zijn en dus enkel in Vlaanderen kunnen worden tewerkgesteld. Dit zou een zeer grote tekortkoming hebben betekend voor de aantrekkelijkheid van verpleegkunde en haar profilering in het algemeen. 

Aan de invulling van het vierde jaar hebben hogescholen de afgelopen periode zeer hard gewerkt om alles klaar te krijgen in deze korte tijdspanne. Tegelijkertijd was er een grote discussie of deze extra stage al dan niet betalend voor studenten moest zijn. Naar aanleiding hiervan heeft zorgambassadeur Lon Holtzer samen met Zorgnet-ICURO een denkdag georganiseerd waar de white paper uit voortvloeide. Een gedragen consensus waar het NVKVV achter staat. Het is van belang dat studenten verpleegkunde tijdens hun stage het statuut van student en de hieraan verbonden rechten kunnen behouden. 

Dat een belangrijk deel van het budget zal gaan naar de opvolging van studenten op stage door mentoren is de vraag geformuleerd in de white paper. Mits deze maatregel in ALLE sectoren goed wordt geïmplementeerd kunnen studenten rekenen op de nodige ondersteuning die ze verdienen bij de ontwikkeling van hun verpleegkundige identiteit. Alle mensen zullen hier voordeel uit halen in termen van betere kwaliteit van zorg. 


Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg