je bent hier:
NIEUWS
Functieprofiel zorgassistent
 
Aangemaakt op: 2019-06-16
De FRV zorgassistent als wegbereider voor nieuw functieprofiel HBO5?

In een recent verleden gaf de Federale Raad voor Verpleegkunde advies over het (theoretisch) functieprofiel van de zorgassistent. Het NVKVV wil de precieze invulling van dit profiel door de FRV graag in herinnering brengen. De inspanningen van de FRV kunnen met deze tekst een eerste aanzet geven, om het debat te openen met alle betrokkenen en het profiel van de toekomstig zorgspecialist concreet vorm te geven.


De zorgassistent is een beoefenaar van de verpleegkunde die specifiek is opgeleid om verpleegkundige basiszorgen uit te voeren om de gezondheid van de patiënt/cliënt te beschermen, promoten en optimaliseren, ziekte en kwetsuren te voorkomen en het lijden te verlichten. De zorgassistent neemt, afhankelijk van de zorgsituatie, autonoom (verpleegkundige basiszorgen) dan wel onder toezicht van een verpleegkundige (complexe verpleegkundige zorgen) de zorg op. Onder uitvoering van verpleegkundige basiszorgen wordt het vervullen van de volgende activiteiten verstaan:
 • Het evalueren van de capaciteit van de patiënt/cliënt om de activiteiten van het dagelijks leven uit te oefenen, het observeren en signaleren van veranderingen in zijn gezondheidstoestand;
 • Observeren en rapporteren om zo een bijdrage te leveren aan de verpleegkundige diagnose.
 • Uitvoeren van de voorgeschreven behandeling, autonoom of onder toezicht van de verpleegkundige;
 • Het informeren van de patiënt/cliënt;
 • Het uitvoeren van bepaalde verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch of verpleegkundig voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is; de verstrekkingen zijn door de Koning vastgesteld.

Alle activiteiten worden opgetekend in het patiënten-/cliëntendossier. De verpleegkundige baseert zich op de schaal van globale complexiteit om te bepalen of de verpleegkundige zorgen dienen worden uitgevoerd binnen het kader van verpleegkundige basiszorgen of complexe verpleegkundige zorgen. De autonomie van de zorgassistent omvat de mogelijkheid om verpleegkundige basiszorgen op zichzelf uit te voeren; na evaluatie van de gezondheidstoestand en de zorgnoden van de patiënt/ cliënt door de verpleegkundige en dit overeenstemmend met het zorgplan. De autonomie omvat de uitwerking van een richtlijn voor samenwerking tussen de verpleegkundige en de zorgassistent, waaronder o.a. een procedure voor het aanpassen van het zorgplan indien noodzakelijk. Toezicht op een zorgassistent door een verpleegkundige is verplicht voor complexe verpleegkundige zorgen. Deze delegatie vindt plaats na evaluatie van de gezondheidstoestand en de zorgnoden van de patiënt/ cliënt door de verpleegkundige en dit overeenstemmend met het zorgplan. Het toezicht omvat de uitwerking van een richtlijn voor samenwerking tussen de verpleegkundige en de zorgassistent. De procedure van samenwerking omvat ten minste de volgende gegevens:

 • de specifieke bepalingen in verband met delegatie van verpleegkundige basiszorgen en complexe verpleegkundige zorgen aan de zorgassistent
 • de bepalingen en de concrete afspraken met betrekking tot de realisatie van het toezicht door de verpleegkundige
 • de concrete afspraken over de beschikbaarheid van verpleegkundigen
 • de concrete organisatie van gemeenschappelijk overleg over de patiënten en verslag
 • de bepalingen over de beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt en zijn zorgbehoeften alvorens de zorgassistent de zorg opneemt
 • de bepalingen inzake de aanpassing van het zorgplan indien noodzakelijk (binnen het kader van verpleegkundige basiszorgen)

Het volledig beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent kan je hier raadplegen.

Het volledig advies betreffende de zorgassistent, en de motivatie waarom de Federale raad Verpleegkunde dit advies heeft uitgewerkt, kan je hier lezen.

Overgangsmaatregelen voor zorgprofielen die zich willen omscholen naar een hoger niveau blijven een noodzaak. De eerste denkpistes hierover van de FRV i.h.k.v. de zorgassistent kan je hier lezen.
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?