Werkgroep Ouderenzorg
Een werkgroep voor alle verpleegkundigen die werken in de ouderenzorg.
Doel

De werkgroep ouderenzorg wil de verpleegkundige zorg aan ouderen optimaliseren.

Aandachtspunten
 • Blijvende opvolging en sensibilisatie omtrent de verpleegkundige thema's in de ouderenzorg
 • Opvolging KB ivm verpleegkundige verstrekkingen, zorgkundigen, bijzondere beroepstitels en bekwamingen, educatief verlof, etc…,
 • Bijdrage als experten aan thesisevaluaties, sprekers op symposia, artikels, werkgroepen, etc.,
 • Afvaardiging in de Erkenningscommissie Verpleegkunde.
 • Vragen van leden i.v.m. ouderenzorg worden tijdens de vergaderingen behandeld.
Actieve Leden:

 • Ampe Jan
 • Buysse Carla
 • Cosyns Heidi
 • De Cuyper Kenny
 • De Mey Ann
 • De Rijck Wilfried
 • Grommen Wouter
 • Jacob Silvy-Anne
 • Keirsmakers Kurt
 • Ooge Joke
 • Paquay Louis
 • Vanuytfange Chris
 • Verschaeve Jurgen
 • Vlaemynck Joris
Realisaties
 • Jaarlijks organiseert de werkgroep een.studiedag tijdens de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende.
  Studiedag op 26/3/2015  'Als de buren op vakantie zijn'  (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 • Het opvolgen van wetten en decreten. Jaarlijks behandelen we een centraal jaarthema. 
  Informatie over BBT/BBK geriatrie vind je hier
 • Bijdragen in vormingen specifiek voor verpleegkundigen in de ouderenzorg.
 • Opleidingen voor verpleegkundigen werkzaam in de ouderenzorg. Een overzicht vind je hier.
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten lees je hier.
 Vergaderingen 
 • Maandelijks om 18u00 in de lokalen NVKVV, Brussel. 
  De exacte data worden per half jaar met de werkgroepleden vastgelegd. 
  We vergaderen niet tijdens de zomervakantie en gebruikelijk ook niet in maart gezien we mekaar dan in Oostende ontmoeten op de Week van de Verpleegkunde.
   
 • Contactpersonen

Voorzitter: Kenny De Cuyper

werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

 
 • Wil je graag onze werkgroep versterken?

Je bent van harte welkom!

Contacteer Ellen e.dewandeler@nvkvv.be 

Ben je op zoek naar een vorming specifiek voor verpleegkundigen in de ouderenzorg?
 • Ga naar www.nvkvv.be, vorming, navorming, ouderen of klik hier.
 • Ben je werkzaam in de ouderenzorg en wens je een opleiding in leidinggeven te volgen? Volg dan de kaderopleiding. Meer informatie
Links

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?