je bent hier:
VORMING NAVORMING PIJN
Geen activiteiten
Change Pain - pain education - elaerning modules

Als verpleegkundige worden we dagelijks geconfronteerd met patiënten met pijn. Het is echter niet altijd duidelijk hoe we best met deze patiënten moeten omgaan. Verpleegkundigen stellen vaak de vraag naar meer ondersteuning en informatie over pijn en pijnbehandeling. Via deze weg laten we je kennis maken met CHANGE PAIN  en het educatief programma PAIN EDUCATION .

CHANGE PAIN is een internationaal programma dat efficiënte oplossingen ontwikkelt voor de behandeling van ernstige chronische pijn. Het is een initiatief van de farmaceutische groep Grünenthal, die vooral de focus legt op wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief wordt gesteund door de Europese Federatie van Afdelingen van de Internationale Vereniging voor de Studie van Pijn (EFIC <IASP) en bestaat uit pijnspecialisten uit Europa en de Verenigde Staten.

Meer informatie en handige tools (vb patïentendagboekjes en pijnschaal) vind je op WWW. CHANGE-PAIN.BE

PAIN EDUCATION is een nieuw educatief programma dat zorgverleners continu up-to-date houdt met de laatste bijgewerkte wetenschappelijke informatie over chronische pijn. De kennis van de fysiologie van pijn is cruciaal voor effectieve pijnbehandeling en stelt je in staat om betere resultaten rond pijnbehandeling te verkrijgen. Een betere kennis betekent een betere therapeutische beslissing. Zo help je de levenskwaliteit van een patiënt met chronische pijn drastisch te verbeteren.
 
Je kan de modules online doorlopen. Ze zijn geaccrediteerd op Belgisch (BPS) en Europees niveau (UEMS-EACCME). 
Leden van het NVKVV kunnen het behaalde certificaat omruilen voor een attest van een erkende verpleegkundige opleiding. Momenteel zijn er 3 modules beschikbaar en verschillende in ontwikkeling.

 • Module 1: Evaluatie van de pijn en communiceren met de patiënt
  • de patiënt met chronische pijn, psychosociale problemen, verwachtingen
  • belang van een goede relatie
  • multidimensionele pijnbeoordeling en pijndiagnostiek
  • evaluatie van pijnhistoriek
  • inzicht in de onderliggende pathologie en de soorten van pijn
  • biopsychosociaal model
  • bepalen van de doelen van de behandeling en het opstellen van een behandelplan
 • Module 2: Multimodale behandeling van chronische pijn
  • multifactoriëel karakter van chronische pijn
  • belang van vroegtijdige behandeling
  • farmacologische behandeling: het werkingsmechanisme, de effectiviteit (succesfactoren), de ongewenste effecten, de interacties met geneesmiddelen, de gewenning,
  • niet-farmacologische alternatieven
 • Module 3 : Mechanisme gebaseerde farmacologische behandeling van chronische pijn
  • de fysiologie van (chronische) pijn 
  • de pathofysiologie van pijnmechanismen bij acute en chronische pijn
  • belang van vroegtrijdige behandeling
  • de verschillen tussen nociceptieve en neuropathische pijn
  • de typische pijnsyndromen
  • werkingsmechanisme van diverse analgetica
  • combinaties van geneesmiddelen 
  • concrete cases van individuele therapeutische behandelingsplannen.       
    

Deze modules zijn beschikbaar via een beveiligde website.
Klik op de banner “PAIN EDUCATION” om toegang te krijgen tot deze website.

klik hier

 

Mevr. S. Broekmans
Voorzitter Vlaams Netwerk Pijnverpleegkundigen NVKVV

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?