Is eusol aangewezen bij een ge´nfecteerde wond?
Producten die je bij open ge´nfecteerde wonden kunt gebruiken, zijn eusol, absorberend verband, dextranomeer en alginaatverband. De vraag is welk middel de voorkeur heeft.

Casus

Je begeleidt een student verpleegkunde. Zij heeft een vraag over een patiënt met een geïnfecteerde chirurgische wond. In het verpleegplan staat dat je eusol moet gebruiken om de wond te reinigen. Maar de student heeft geleerd dat dat middel schadelijk is voor de wondgenezing. Is er een betere manier om te debrideren?

1 Formuleer je vraag

(P=patiënt of probleem, I=interventie, C=vergelijking en O=uitkomst)
P = Patiënt met een open geïnfecteerde wond
I = Wond verbinden met in eusol-paraffine gedrenkte gazen
C = Wond verbinden met ander wondmateriaal
O = Schoon wondbed, wondgenezing, patiëntcomfort

2a Zoekstrategie

Gezocht in: CBO-richtlijnen, LEVV-databank > richtlijnen, National Guideline Clearinghouse, Pubmed, Cochrane, Evidence-based Nursing.2 Zoektermen: Wondcleansing OR eusol, sodium hypochlorite OR debridement, eusol OR debridement, eusol OR woundinfection, sodium hypochlorite OR woundinfection.

2b Resultaten zoekstrategie

We vonden een richtlijn3 die naar twee randomized clinical trials (RCT’s) verwijst.4,5 Via Cochrane vonden we ook een systematisch literatuuronderzoek (SR)6 waarin dezelfde RCT5 was geïncludeerd.

3a Beoordeling methode

Volgens het AGREE-instrument scoort de richtlijn3 goed op het gebied van onderwerp, doel en methodologie. De richtlijn geeft aanbevelingen voor preventie en de verzorging van geïnfecteerde chirurgische wonden. Volgens de Cochrane-checklist is de SR6 voldoende valide en toepasbaar. De onderzochte interventies waren: chirurgisch debridement, nat en droog verbinden, chemisch debridement (eusol) en enzymatisch debridement. De uitkomstmaten waren tijd, wondgenezing, complete wondgenezing, kwaliteit van leven, patiëntcomfort, opnameduur en kosten. De geïncludeerde RCT’s4,5 zijn volgens de Cochrane-checklist voldoende valide en toepasbaar.

3b Beoordeling resultaten

De aanbeveling in de richtlijn3 is gebaseerd op twee RCT’s4,5. De RCT (n = 36) van Cannavo4 is een drie-armige studie waarin het gebruik van met sodiumhypochloriet (eusol) doordrenkte gazen en absorberend verband vergeleken is met alginaatverband bij patiënten met open chirurgische buikwonden. Gekeken is naar de genezingstendens, het patiëntcomfort (pijn en tevredenheid) en kosten. Er waren geen significante verschillen in genezingstendens tussen het gebruik van eusol en alginaatverband. Absorberend verband leek het wondgebied het meest te reduceren. Bij het gebruik van eusol was de maximale pijn significant hoger dan bij alginaatverband. Bij de evaluatie na 1 week was de patiënttevredenheid minder bij de behandeling met eusol. Tijdens de laatste evaluatie was er geen significant verschil in patiënttevredenheid tussen de drie groepen. De RCT (n = 20) van Goode5 heeft dextranomeer met eusol-gaas vergeleken in de postoperatieve verzorging van een open, geïnfecteerde chirurgische wond na een appendectomie of buikoperatie. De voornaamste uitkomst was de tijd tot schoon wondbed en vervolgens het opnieuw sluiten van de wond. Deze tijd was korter bij de dextranomeergroep. In zowel de richtlijn3 als in de SR6 staat dat eusol een negatieve werking heeft op de aanmaak van granulatieweefsel.

4 Conclusie en toepassing

De resultaten uit de richtlijn3 en de SR6 zijn consistent in het nadeel van eusol. Met dit middel kun je daarom beter geen geïnfecteerde wond reinigen. Andere wondverbanden, zoals alginaat, absorberend verband en dextranomeer, lijken geïnfecteerde wonden sneller te reinigen, de opnameduur te verkorten, patiëntvriendelijker en kosteneffectiever te zijn.

5 Evaluatie

Eusol wordt in het AMC niet volgens protocol gebruikt, maar alleen op indicatie of afspraak van de arts. Indien een arts het voorschrijft, zal naar aanleiding van dit onderzoek met de wondconsulent en de arts besproken worden of eusol echt geschikt is.

Conclusie

Nee, absorberend verband, dextranomeer en alginaatverband werken beter dan eusol

Auteur: Daniëlle Oudshoorn, Marja Storm1

Noten
1. Daniëlle Oudshoorn; verpleegkundige op de afdeling orthopedie, Marja Storm is verpleegkundig onderzoeker, beiden werkzaam in het AMC te Amsterdam. Contact: m.n.storm@amc.uva.nl.
2. www.cbo.nl, www.levv.nl/richtlijnen, www.guideline.gov, www.pubmed.com, www.thecochranelibery.com, www.evidence-based-nursing.com.
3.  National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008 Oct.
4. Cannavo M, Fairbrother G, Owen D, et al. A comparison of dressings in the management of surgical abdominal wounds. J Wound Care 1998;7:57-62.
5. Goode AW, Glazer G, Ellis BW. The cost effectiveness of dextranomer and eusol in the treatment of infected surgical wounds. Br J of Clin Pract 1979;33:325-8.
6. Smith F, Dryburgh N, Donaldson J, Mitchell M. Debridement for surgical wounds. Editorial Group: Cochrane Database Syst Rev. 2011 May 11;(5)1.

Bron: Nursing april 2012
 

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?