Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg
Een werkgroep voor verpleegkundigen die werken of een sterke interesse hebben voor intensieve zorg, ook specifieke intensieve zorg zoals bij patiënten met cardiale aandoeningen, en voor spoedgevallenzorg, inclusief pré-hospitaalzorg.
Doel
 • Overleg mogelijk maken tussen verpleegkundigen, om op die manier problemen op te lossen, visies bij te scherpen, andere inzichten te verwerven en relaties met collega's op te bouwen. Hieronder behoort ook overleg met andere werkgroepen binnen het NVKVV, en andere beroepsorganisaties zoals de VVIZV en VVVS.
 • Evoluties opvolgen in verband met het beroep. Zo nodig deze evoluties bespreken, bemerkingen opmaken, adviezen en/of standpunten bepalen, om die via het NVKVV door te geven. 
 •  Studiemomenten voor verpleegkundigen organiseren. Hiertoe behoort onder meer de week van de verpleegkunde en de cursus Rampengeneeskunde en -management.
Aandachtspunten
 • Ontwerpen en invullen van het programma voor de week van de verpleegkunde, met aandacht voor de interesse van de verpleegkundigen, variatie, actuele problemen, … 
 • Opvolgen van de actualiteit.
 • Overleg met de hogescholen die de banaba opleiding 'spoedgevallenzorg en intensieve zorg' organiseren, om zodoende het onderwijs en het beroepsveld (nog) beter op elkaar af te stemmen en om de uniformiteit te verhogen.
Realisaties
 • Het document: "Bijzonder beroepsprofiel verpleegkundige intensieve zorg en spoedgevallenzorg en het opleidingsprofiel voortgezette opleiding intensieve zorg en spoedgevallenzorg". De werkgroep werkte hiervoor samen met de hogescholen. Dit document kan je opvragen via het NVKVV.
 • Door de jaren heen zijn verschillende projecten uitgewerkt, adviezen geformuleerd, standpunten ingenomen, … om verpleegkundigen die werken op een afdeling intensieve zorg en spoedgevallenzorg te ondersteunen.
 • Vertegenwoordiging van de werkgroep in de NRV (Nationale Raad voor de Verpleegkunde), TCV (Technische Commissie Verpleegkunde), NRVZ (Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen).
 • Organisatie van de studiedag tijdens de 41ste Week van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen op 24 maart 2015 'Mens en Milieu, zorg of bezorgd? Infectieziekten en duurzaamheid op kritieke diensten(De teksten van de presentaties vind je hier.)
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 vind je hier.

 

Vergaderingen

De werkgroep vergadert 1 maal per maand, behalve tijdens de zomervakantie. We spreken de data op voorhand af, we starten steeds om 18u30. De meeste vergaderingen vinden plaats op het NVKVV, we gaan ook wel eens op verplaatsing naar een of ander ziekenhuis.

Contactpersonen

Voorzitter: Bart Rens, hoofdverpleegkundige spoedgevallen campus Rooienberg, AZ Sint-Maarten, Duffel
Ondervoorzitter: Ivan Bauwmans, staflid opleidingsgroep BLS/ALS, A.Z Nikolaas, Sint-Niklaas
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Informatie
 • Eddy Lambrecht, lid van de werkgroep Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg én van het Netwerk Vlaamse Pijnverpleegkunidgen van het NVKVV ontving in september 2013 tijdens het 15de Europese Brandwondencongres een award voor zijn presentaties over pijn en over slaapproblemen op een brandwondencentrum.
 • Het EVIDENCE-project streeft ernaar de kennis over evidence-based maatregelen voor infectiepreventie te promoten bij zorgverleners in een kritieke zorgsetting. Als onderdeel van dit project is een interactieve elektronische cursus ontwikkeld, die op een bondige en duidelijke manier alle basisinformatie bundelt over infectiepreventie bij ernstig zieke patiënten.
  Voor deze studie wordt gezocht naar zorgverleners die in een kritieke zorgsetting werken en die gemotiveerd zijn om de cursus online in te studeren.
  Meer informatie over EVIDENCE en de huidige studie vindt u op www.evidenceproject.org

 

Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?