Pluriculturele zorg
Een werkgroep voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die zorg verstrekken aan patiŰnten met een diverse culturele achtergrond. De leden van de werkgroep weerspiegelen de diversiteit in onze pluriculturele maatschappij.
Doel
 • Inzicht verkrijgen in de culturele, religieuze en levensbeschouwelijke eigenheden die invloed kunnen hebben op de relatie patiënt/verpleegkundige-vroedvrouw.
 • De verpleegkundigen en vroedvrouwen van diverse afkomst de mogelijkheid bieden specifieke informatie met elkaar uit te wisselen.
 • De horizon van zorgverstrekkers verruimen in deze pluriculturele maatschappij.
Aandachtspunten

De werkgroep hanteert als uitgangspunt dat de verpleegkundige en de vroedvrouw over de cultuur en de religie heen, naar de mens kijkt en die onbevooroordeeld benadert. Enkel wanneer een probleem cultuur- of religiegebonden is, onderzoeken zij dat verder tot beter welzijn van de patiënt en tot bevordering van hun vertrouwensrelatie.

Realisaties
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 vind je hier.
 • Organisatie van een studiedag tijdens de Week van de Verpleegkunde in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
 • Artikels in het tijdschrift “Nursing”
 • Boek 'Pluriculturele zorg, ook onze zorg'.
 • Gastsprekers leveren aan andere werkgroepen en organisaties.
Activiteiten
 • Samenstellen en organiseren van een opleiding 'referentiepersoon cultuursensitieve zorg', start voorjaar 2015. Meer informatie en inschrijven
 • Organiseren van studiedagen 
 • Overleg met andere organisaties
 • Begeleiden van eindwerken
 • Informatie en advies geven aan opleidingsinstituten, verzorgingsinstellingen en -organisaties en individuen.
Vivo en agentschap voor integratie en inburgering kondigden blij de geboorte van hun kindje aan: 


 • Naam: Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie
 • Geboren op: 21 april 2016
 • Gewicht: 140 pagina’s boeiende lectuur 
 • Peter en Meter: iedereen die in deze superdiverse maatschappij cultuursensitieve zorg hoog in het vaandel draagt
 • Kadootjes: het beste kado is het lezen van het boek dat leidinggevende handvaten aanreikt om te komen tot zorg-en welzijnsorganisaties die cultuursensitief denken en werken.
 • Bezoek: iedereen is hartelijk welkom!
 • Extraatje: Het boek “Pluriculturele zorg, ook onze zorg” van onze werkgroep pluriculturele zorg NVKVV (2011) (Standaarduitgeverij), wordt als referentie gebruikt (pagina 80).
 • Extra-extraatje: Naziha Maher, lid van onze werkgroep  en project coordinator  diversiteit bij kom op tegen kanker, heeft in beide publicaties een bijdrage geleverd.

Vergaderingen

Elke maand, behalve juli en augustus op een vrijdag van 9u30 tot 12u00 in de lokalen van NVKVV te Brussel.

Contactpersonen

Voorzitter: Carine Ogiers, verpleegkundige, carine.ogiers@limburg.wgk.be
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Medewerkers
 • Rebé Tytgat, verpleegkundige
 • Hanan Ben Abdeslam, vroedvrouw, experticecentrum Volle Maan, Brussel
 • Aysim Akpinar, thuisverpleegkundige, diabeteseducator, Wit Gele Kruis Limburg
 • Peter Degand, psychiatrisch verpleegkundige, Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper
 • Marc Koninckx, verpleegkundige, stafmedewerker Familiehulp
 • Naziha Maher, medewerker Vlaamse Liga tegen kanker
 • Carine Ogiers, domeincoördinator palliatieve zorg en zorgcoach Wit Gele Kruis Limburg
 • Christiane Schollaert, docent verpleegkunde
 • Elise Vanhoucke, lector verpleegkunde HUB
 • Melissa Goeminne, vroedvrouw
 • Mieke Vinken docent verpleegkunde Lier
Contact

Voor meer informatie contacteer je werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Informatie

Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?