Juridische adviesgroep
Een werkgroep voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die de opleiding juridisch expert in de verpleegkunde gevolgd hebben, voor beleids- en opleidingsverantwoordelijken en juristen
Doel

De werkgroep wil op de eerste plaats advies verlenen aan leden van het NVKVV, die juridische problemen ontmoeten bij de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Bovendien wil ze de wetgevende en reglementerende overheidsinitiatieven over het verpleegkundig en vroedkundig statuut op de voet te volgen, te commentariëren en zonodig bij te sturen.

Daarnaast biedt ze ook ondersteuning aan de verpleegkundigen en vroedvrouwen die lid zijn van adviserende raden en commissies bij de overheden.

Aandachtspunten
  • De afbakening van de bevoegdheid van de verpleegkundige en de vroedvrouw
  • Vragen over de wettelijke bevoegdheid van andere hulpverleners in de gezondheidszorg
  • De strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis, de verpleegkundige, de vroedvrouw, en de verzekeringsaspecten
  • Arbeidsrechtelijke kwesties
  • De toenemende agressie tegen zorgverleners
  • Bijstand aan de afgestudeerde experten bij het behandelen van hun casussen.
Realisaties
  • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2015 lees je hier.
  • Recht in mijn schoenen. Praktijkboek HBO-5. Meer informatie
Vergaderingen

De vergaderingen hebben maandelijks plaats, in de lokalen van het NVKVV.

Contactpersoonen

Heidi Vanheusden, voorzitter werkgroep Juridische Adviesgroep en lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde:  h.vanheusden@nvkvv.be
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?