Ronde van Vlaanderen
op 14/10/2019 - 14/10/2019 om 0:00
Programma:
Ronde van Vlaanderen in de pediatrie.

U kan de "Schrijf u nu in!" knop aanklikken om u te registreren.
Gelieve slechts 1x op de bevestigingsknop te drukken.
U ontvangt na een 2-tal min. een bevestigingsmail. Maandag 14 oktober 2019

Doelgroep: Hoofdverpleegkundigen

Locatie: Thomas More, Campus National, Antwerpen


Het programma:
 
09:00 Onthaal

09:30 Inleiding door Mevr. Ellen De Wandeler, coördinator NVKVV

09:45 Sessie 1: Multipathologie in de pediatrie: hoe krijgen we onze verpleegkundigen continu bijgeschoold en mee met de steeds complexer wordende zorg?

10:45 Pauze

11:15 Sessie 2: Continu alert blijven: hoe prikkelen we onze verpleegkundigen om enthousiast te blijven en alarmsignalen te blijven herkennen?

12:15 Woordje van Nestlé

12:30 Middagmaal

14:00 Sessie 3: Gezinsgerichte zorg: hoe spelen we het klaar om aan alle (veeleisende) vragen te beantwoorden?
 
15:15 Nabespreking

16:00 Afsluiting
 
 
Het unieke netwerk van hoofdverpleegkundigen NVKVV in een pediatrische context, wil jou, samen met de moderator, met een rugzak vol bruikbare tips opnieuw huiswaarts sturen.

Prijzen:
Lid NVKVV: 61 euro
Niet-lid NVKVV: 85 euro
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante vormingsdag.
 
De werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVVGeorganiseerd door:
Week, najaarssymposium, Colloquium, lidmaatschap, bestellingen
Locatie:
Thomas More
Campus National
2000 ANTWERPEN
Schrijf online in
Voor bijkomende informatie en vragen:
administratie@nvkvv.be
Geen activiteiten
Kinderverpleegkundigen
Een werkgroep voor alle kinderverpleegkundigen en voor verpleegkundigen die werken op een kinderafdeling
Wie zijn wij?

Een multidisciplinaire werkgroep van kinderverpleegkundigen die in hun werksituatie te maken hebben met de zorg voor kinderen: (hoofd)verpleegkundigen, verantwoordelijke groepsopvang, lectoren en coördinatoren opleiding (kinder)verpleegkunde,….

Doel 

Optimaliseren van de verpleegkundige zorg voor kinderen door:

 • Bespreken van actuele thema’s
 • Vormingen organiseren
 • Informatie-uitwisseling tussen instellingen bevorderen
 • Vertegenwoordiging in raden/commissies nationaal en Europees
 • Formuleren van advies op vraag van leden en instanties
 • Meehelpen uitschrijven beleidsvisies/wetteksten
Aandachtspunten en realisaties
 • Vertegenwoordiging in de Federale Raad voor Verpleegkunde
 • Vertegenwoordiging in de Erkenningscommissie voor de BBT pediatrie en neonatologie
 • Vertegenwoordiging in PNAE
 • Effectief lid van het Federaal Borstvoedingscomité
 • Jaarlijks organiseren van een studiedag op de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende. op 23/03/2015 'Komen eten! Kindervoeding in balans bij gezondheid en ziekte'. (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 vind je hier.
 • Jaarlijks organiseren van de ‘Ronde van Vlaanderen’: een ontmoetingsdag rond een relevant thema voor hoofdverpleegkundigen pediatrie
  Thema's:

2003: Hoofdverpleegkundige en manager op een pediatrieafdeling, hoe doe ik het?
2004: De organisatie van de ziekenhuiszorg voor kinderen
2005: Rooming-in ouders, binnen of buiten de wet?
2006: MVG II, pediatrie & praktijk; met follow-up namiddag
2007: Kindertekeningen, wegwijzer bij ethisch handelen
2008: Embryologie van nieuw talent in de pediatrie
2009: Kwaliteitszorg binnen pediatrie, meer dan incidentenmelding
2010: Evidence based practice
2011: Kopzorgen, samenstelling van ons team in de toekomst: is er plaats voor niet-verpleegkundige hulp binnen pediatrische eenheden

Vergaderingen 

Elke eerste donderdag van de maand om 16u30 in de lokalen NVKVV, Brussel

Activiteiten

 

 

Contactpersonen

Voorzitter: Caroline Dolieslager, hoofdverpleegkundige Zorgprogramma Pediatrie, UZ Gent
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

En ... er is ook een tijd voor ontspanning:

 

Meer sfeerbeelden

 

 

 

 

 

 
Waardevolle boeken voor kinderverpleegkundigen
 • Zakboekje acute pijn bij kinderen, tweede editie
 • Demoustiez J-P. Op kindermaat - Spel, tekeningen en ethiek in de zorgverlening. Diegem, Kluwer, 2004.
 • Demol A., NOELS G, DEMOUSTIEZ J-P., e.a., Kinderverpleegkunde. Diegem, Kluwer, 2003
 • Mark Rohaert. Vademecum PICU, 2003 2e editi
 •  Van den Brande J.L. Kindergeneeskunde voor kinderverpleegkundigen, Elsevier Gezondheidszorg, 2003
 • Sheila M., RN DNSc, CS Cynthia M. Taylor, RN, MS, CNAA Ouder-, kind- en jeugdzorg, verpleegkundige diagnosen Elsevier gezondheidszorg, 2003
 • D.C.Aronson, R Simons, ME Voskeuil. Chirurgie voor kinderverpleegkundigen, uitgeverij Lemma, 2002
 • G.T.W. Vandenbrink, Drielsma… Leerboek intensive care verpleegkunde kinderen, Elsevier Gezondheidszorg, 2001
 • Van den Brande J.L., Heymans H.S.A., Monnens L.A.H. Kindergeneeskunde. Elsevier Gezondheidszorg, 2001
 • Zakboekje kinderverpleegkundigen
 • Logist, R. Kinderen in het ziekenhuis, een totaalvisie. Diegem, Kluwer, 2000
Links:
Wetgeving (zie: juridische informatie)
Informatie
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?