Informatie
Wat je nog wilt weten voor je met een cursus bij het Vervolmakingscentrum start.


NVKVV organiseert specialisatie- en navormings-cursussen. Het biedt verpleegkundigen en vroedvrouwen kwalita-tieve en vernieuwende opleidingen aan.

De docenten - experten in hun domein – geven colleges en persoonlijke begeleiding. Ze vertrekken vanuit ieders ervaring en werken met praktijkvoorbeelden. Ze helpen problemen verkennen, uitdiepen en oplossen.


Attest
Je ontvangt een attest  op het einde van de cursus. Dat kan je voorleggen aan je werkgever. 

 

Voorwaarden voor inschrijving

  • Inschrijven voor een deel van de cursus is niet mogelijk, behalve wan-neer de cursus uit modules opgebouwd is. 
  • We behandelen de inschrijvingen op volgorde van ontvangst.  Wanneer een cursus volzet is, komt je inschrijving op een wachtlijst.Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus geannuleerd worden of verschoven naar een latere datum. 
  • Door online in te schrijven, accepteer je de annuleringsvoorwaarden.
  • Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud.

 


Betaling

• De prijs is ondeelbaar. 
• Koffie, lunch en syllabusonkosten zijn meestal inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Niet van elke cursus is een tekstboek beschikbaar.
• We vragen je de betaling te verrichten op het rekeningnummer van het NVKVV BE49 4289 1189 1171 binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Annulering

• Wanneer je je inschrijving meer dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we een administratieve kost van € 25 aan. 
• Wanneer je je inschrijving minder dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we je de helft van het inschrijfgeld aan. 
• Wanneer je je inschrijving minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we het volledige inschrijfgeld aan.

 

Praktische informatie
De lessen gaan door van 9.00 uur tot 17.00 uur tenzij anders vermeld op de pagina van de cursus.

 

Betaald educatief verlof
Je hebt recht op Betaald Educatief Verlof wanneer je: 
  • tewerkgesteld bent in de privé-sector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer bent bij een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, NMBS, De Post).  Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel (opgelet: het administratief,technisch en werkliedenpersoneel uit het onderwijs hebben wel recht).
  • voltijds tewerkgesteld bent (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds. Om recht te hebben op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd, moet de deeltijdse werknemer minstens 4/5 tewerkgesteld zijn, of minstens 1/3 op basis van een variabel uurrooster (vermeld in de arbeidsovereenkomst), of minstens ½ en minder dan 4/5 met een vast uurrooster en dit alleen voor de tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen.
  • tewerkgesteld bent volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst (Rosetta-plan), een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten… of tewerkgesteld bent zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon  (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging)  bij één of meerdere werkgevers.


Opleidingscheques
De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt.
Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie. Meer informatie over het gebruik van opleidingscheques vind je hier .


KMO-portefeuille
Het VVC is erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille. Zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen kunnen een subsidie aanvragen voor opleidingskosten tot de helft van de kostprijs van een cursus. Meer info: www.KMO-portefeuille.be.

 

  

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?