je bent hier:
NVKVV WERKGROEPEN DIABETES
Werkgroep Diabetes
Een werkgroep voor ieder met interesse in diabeteszorg.
Wie zijn we?
 • Kerngroep: bestaat uit diabetesverpleegkundigen werkzaam in verschillende settingen en met verschillende expertise (thuiszorg, zelfstandigen, zorgtraject, voetkliniek, pomptherapie enz.)
 • Ad hoc groep: bestaat uit diabeteseducatoren, diëtisten, podologen, vroedvrouwen, psychologen en maatschappelijk werkers. Deze leden worden uitgenodigd op voorstel van de kerngroep.
 • Medische adviseurs: geven zo nodig advies en ondersteuning              
Doel
 • Informatie uitwisselen en besprekingen beleggen over het functieprofiel, de bijscholing, de kwaliteitsbewaking van de functie van de diabetesverpleegkundige
 • Adviesvorming en standpuntbepaling vanuit deze doelgroep naar het RIVIZ en de overheid m.b.t. het functieprofiel, de Bijzondere Beroeps Bekwaamheid van Verpleegkundige gespecialiseerd in de Diabetologie, protocollen. Bijscholing op het diabetessymposium en tijdens de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
 • Andere studiedagen alsook praten over mogelijke accreditaties om BBK te behouden 
Aandachtspunten
 • Functieprofiel
 • Opvolging beslissingen erkenningscommissie BBK
 • Vertegenwoordiging vanuit het NVKVV binnen de gemengde werkgroep verpleegkundig consult en verpleegkundig voorschrift binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • Opvolging en verspreiding van besluiten van wetenschappelijk onderzoek en evolutie in de diabetesbehandeling o.a.  Als lid van de Medische Ethische stuurgroep MediPath: digitaal rapportage platform voor het zorgtraject DM type 2 en voorzitter van de werkgroep educatoren voor de uitwerking van het educatorenscherm
 • In de toekomst uitwerking van accreditatie  beleid voor het behoud van de beroepsbekwaamheid en de kwaliteit van zorg
 • Kwaliteit van de opleidingen binnen de hogescholen 
 • Voorbereiden jaarlijks diabetessymposium en studiedag tijdens de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen.
 • Voorbereiden over doel, inhoud en bekendmaking “Dag van de diabeteseducator” met uitreiking van “DE PLUIM” voor het beste initiatief genomen door educator(en).
 • Juryleden voor de wedstrijd “DE PLUIM” en voor de twee prijzen voor de beste bachelor proef thema diabetes met uitreiking van de Novo Nordisk en Lifescan prijs.
 • Uitwisselen van gegevens nieuwe projecten lopende in het werkveld o.a. medicatieschema’s, telemonitoring …
Realisaties
 • Opvolging BBK Bijzondere BeroepsbeKwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie
 • Opstellen aanbevelingen voor de gemengde werkgroep FOD “verpleegkundig consult en verpleegkundig voorschrift”
 • Meewerken aan de uitwerking en bekendmaking van volgende opleidingen:
 • Lid van Wetenschappelijke Commissie Chronische Zieken RIVIZ : M. De Pover
 • Voorbereiden en organisatie Dag van de Diabeteseducator met uitreiking van DE PLUIM, voor het beste project diabetes care uitgewerkt door diabetesverpleegkundigen, educatoren.
 • Voorbereiding uitreiking Novo Nordisk Prijs en Lifescan Prijs voor de beste bachelorproeven vanuit de opleidingen  Bachelor in de verpleegkunde of voeding en diëtiek  of podologie met als thema DM.
 • Organisatie van de studiedag binnen de 4 ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen te Oostende op 27/03/2015 'diabetescare: ben je klaar voor de nieuwe evoluties in de nabije toekomst?'  (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 • Organisatie  Diabetessymposium  www.diabetessymposium.be 
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 vind je hier.
Werking
 • Vergaderingen om de twee maanden, niet in vakantieperiodes
 • NVKVVV Vergote Square 43 Brussel
 • Tijdstip: tussen 13.00 u – 15.00 u
 • Uitwisseling en opvolging werkpunten, aandachtspunten  via mail.
 • Uitnodigingen voor bijscholingen worden doorgestuurd naar alle leden.
 • Jaarlijks: het is de bedoeling om jaarlijks een teambuilding te organiseren, waarbij iemand gastheer of gastvrouw is in zijn eigen regio.
Activiteiten
Contactpersonen

Voorzitter: Mevr. Marleen De Pover – marleen.depover@telenet.be
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?