Kenny De Cuyper
is zorgmanager geriatrie in het AZ Nikolaas. Kenny doceert ook aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool.

Een dag tijdens de Week
10 april 2013

18 maart 2013: het programma van mijn dag: voormiddag werken in AZ Nikolaas, na de middag snel naar Oostende voor een presentatie over geriatrische support op kritieke diensten.

De tijd vliegt voorbij maar zulke momenten als in Oostende blijven toch altijd nog wat hangen: was het voldoende duidelijk, heb ik mensen kunnen prikkelen of misschien kunnen bijdragen tot enkele nieuwe inzichten? Het was op z’n minst al leuk om een enthousiaste dame te zien zitten op de eerste rij, enkele kritische blikken op de rijen daarachter en ja zelfs om 15u30 zat de zaal nog ongeveer voor 2/3 vol.

Kort samengevat ging de presentatie over de verkleuring van de patiëntenpopulatie op een kritieke dienst of hier specifiek de dienst spoedgevallen; over de outcomes ‘heropname’ en ‘kans op misdiagnose’ wanneer niet verder wordt gekeken dan de (vage) klachtenbundel van de oudere zorgvrager en over de meerwaarde van een comprehensive geriatric assessment of CGA om een objectiever beeld te krijgen van het risico op een geriatrisch profiel. Een geheugentest kan immers beïnvloed worden door toenemende hardhorigheid, maculadegeneratie of ja, een beginnende geheugenproblematiek. Van die invloed door verouderingsverschijnselen moet je je weldegelijk bewust zijn alvorens te snel de resultaten te interpreteren van een meetinstrument, wat tenslotte ‘maar’ een hulpmiddel blijft om te komen tot een specifieke diagnose.

Mijn ervaring als liaison-verpleegkundige heeft geleerd hoe boeiend het wel is om een gestuurd gesprek (adhv tools) met ouderen aan te gaan, ze te doorgronden terwijl ze zelf het gevoel blijven ervaren dat een aangenaam gesprek te hebben mogen voeren ondanks de drukte op een afdeling. Dit lijkt simpel maar vraagt toch voldoende training om de juiste vragen op de juiste moment te stellen of te herhalen (cfr. geheugentesting; therapietrouw).

Reageer

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?