Kenny De Cuyper
is zorgmanager geriatrie in het AZ Nikolaas. Kenny doceert ook aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool.

Zorg op maat van de oudere: elke dag wassen of vragen of hij/zij gewassen wil worden?
28 april 2013

Iedereen herkent het wel, de groeiende frustratie door een opgedreven werkdruk (besparingsronde na ronde ondanks de uitspraken dat verpleegkunde een knelpunt beroep is) én het ideaal beeld dat elke verpleegkundige met zich meedraagt, heel individueel: zo wil ik zorg verlenen, pas dan ben ik tevreden. Uiteraard is dat laatste idee bewonderenswaardig. Het is dé spirit die men nodig heeft om in het werkveld te stappen. Maar stilaan is duidelijk geworden dat de nieuwe zorgverlener over evenveel creativiteit en durf moet beschikken om zich de vraag te stellen: hoe kunnen we de kwaliteit hoog houden voor de oudere zorgvrager, ondanks het feit dat de middelen (lees: aantal zorgverstrekkers in het team) worden beperkt?

Daarom gaan we binnenkort aan de slag met dé vraag: wat zijn de verwachtingen van de oudere op vlak van hygiënische zorgen tijdens een ziekenhuisverblijf? Volgens mij … is de oudere best tevreden met een keertje minder (of tenminste dezelfde frequentie als thuis, vb. 3x per week ochtendtoilet), maar is het vaak de familie zelf die uit schuldgevoelens optreedt voor vader of moeder en eist dat ze elke dag haar fijn worden verzorgd… Ben heel nieuwsgierig naar de resultaten van de bevraging.

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?