Kenny De Cuyper
is zorgmanager geriatrie in het AZ Nikolaas. Kenny doceert ook aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool.

Alternatieven voor fysieke fixatie bij ouderen op een acute afdeling
Een hele uitdaging
Alternatieven vinden voor fysieke fixatie bij ouderen op een acute afdeling. Dat is een hele uitdaging. Niettemin blijft het mijn streefdoel om zoveel mogelijk mensen te zien genieten van hun vrijheid om rond te lopen, te vallen en op te staan waar mogelijk, liefst op onze verblijfseenheid geriatrie.

Enkele eenvoudige ingrepen hebben alvast (of mogelijk) gezorgd voor een veiliger gevoel bij de zorgverleners.
Maar de discussie gaat nu verder dan al of niet een voorzettafel.
Kunnen we de patiënt laten rondlopen op de kamer, waarbij de deur wat wordt afgesloten maar toch op een kier blijft?
Of gaan we voor een open deur, met daarbij een 2/3-deur geïntegreerd? Zo kan iedereen contact houden met de wandelgang en vermindert het pierkeren over de dreigende eenzaamheid, daar in de relax/stoel, op die mooie single-kamer…
Maar om de dienst de beveiligen, moet men contact opnemen met de brandweer. De regelgeving is voor interpretatie vatbaar met een finaal advies zich als instelling te beperken tot het afsluiten van de buitendeuren met badgen en/of drukknop, wegens brandveiligheid. Ook de 2/3de deuren zouden niet brandvrij zijn. Adviezen zijn zeer verschillend van brandweerregio tot regio. Als belangrijk advies geeft de brandweer op: ga op zoek naar alternatievn… Maar dan kom je terug aan af.

Dus laat ons oproepen aan de volgende minister van volksgezondheid en binnenlandse zaken om een gezamenlijke advies te krijgen van een bevoegde instantie.
 
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?