Kenny De Cuyper
is zorgmanager geriatrie in het AZ Nikolaas. Kenny doceert ook aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool.

Bezorgde ouderen in het ziekenhuis
Alweer meer dan een jaar geleden schreef ik de column ‘De juiste woorden’.1 Daarin staat hoe een baliemedewerkster op de dienst gynaecologie een onnadenkende reactie gaf nadat mijn vrouw en ik een slechte uitslag hadden bekomen. Maar sinds 11 november 2015 is het ons gelukt. Ja, onze kleine prins is geboren!
Het gebeurde allemaal eerder dan verwacht. Mijn echtgenote had wel al enkele boeken gelezen, maar de eerste les prenatale zorg stond pas op 14 november gepland… 
En met het verlies van twee dierbare mensen in februari en oktober van dit jaar draaide de emotionele molen op volle toeren. Hoewel onze focus moest gaan naar het nakende ouderschap, werden we als het ware in een draaikolk getrokken van onzekerheid, vreugde, terug denken aan… en plots weer een wee die even de gedachten opzij duwde.

Bij het eerste contact met de vroedkundige (en later de gynaecoloog) hebben we afgewogen of we zouden vertellen over de gemengde gevoelens. Het was niet de bedoeling om extra aandacht of vertroeteling te vragen maar wel begrip, aanwezigheid, ondersteuning. En dat hebben we mogen ervaren! Het maakte de band met arts en vroedkundige sterker.

Dit had ik geleerd uit een project van de Koning Boudewijn Stichting, over ‘zilverzachte zorg’.2 Het doel was om de gelaagdheid van de kwetsbaarheid bij ouderen in beeld te brengen. Met twee teams zijn we aan de slag gegaan om bij een ziekenhuisopname te peilen naar bezorgdheden, naar zorgen die in het hoofd van de patiënt spelen naast de reden van opname. 

We hebben geleerd dat ouderen soms geconfronteerd worden met een onevenwichtige ouder-kind relatie, bijvoorbeeld als gevolg van de eigen harde persoonlijkheid. De band met het kind is daardoor verbroken, en er kan van hem of haar geen ondersteuning worden verwacht. Aan de andere kant zijn er ouderen die meer bezorgd om hun partner of (klein)kind zijn, waarvoor ze thuis zorgdragen. En tot slot spoken tijdens de ziekenhuisopname vaker vragen rond leven en dood rond in de gedachten. Dat verpleegkundigen actief aandacht besteden aan levensvragen, wordt ervaren als een gebaar van warme zorg. 

In de literatuur geeft de term ‘narrative medicine’ interessante zoekresultaten. Zonder te polariseren, vraag ik me af of hier voldoende aandacht aan wordt besteed in elke opleiding tot een zorgberoep. Dat het een meerwaarde betekent voor de zorgrelatie is onmiskenbaar.

1. Column in Nursing Vlaanderen december 2014, pag. 7.
2. www.kbs-frb.be > zoek op ‘zilverzachte zorg’.

Kenny De Cuyper is zorgmanager geriatrie bij AZ Nikolaas, lector bij Karel de Grote hogeschool in Antwerpen, en voorzitter van de werkgroep ouderenzorg NVKVV.

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?