Een nieuwe projectgroep voor verpleegkundigen maatschappij en gezondheid
Een momentum viel samen: in haar contacten ondervond het NVKVV dat er nood was aan overleg voor verpleegkundigen maatschappij en gezondheid. En enkele sociaal verpleegkundigen zochten contact met het NVKVV met vragen over de opleiding, tewerkstelling en competenties van de verpleegkundigen maatschappij en gezondheid. Dat leidde tot de start van de Projectgroep Sociaal Verpleegkundigen op 27 november 2015.

De deelnemers aan deze projectgroep komen uit het brede werkveld van verpleegkundigen maatschappij en gezondheid: ziekenhuizen, bedrijven, Kind & Gezin, CLB’s, OCMW’s…., aangevuld met docenten uit hogescholen. Ze startten hun overleg met het aankaarten van de knelpunten en noden van hun beroep: de onduidelijkheid over hun taken en verantwoordelijkheden in samenwerking met andere zorgverleners en over de inhoud van de toekomstige vierjarige opleiding en van een postgraduaat. Immers, de vroegere opleiding tot sociaal verpleegkunde bestaat nauwelijks nog in het huidige gamma van opleidingen en specialisaties. Daardoor is hun inzet in de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg voor velen onduidelijk wat wrijving geeft over de uit te voeren en toe te vertrouwen taken. 

De projectgroep verpleegkundigen maatschappij en gezondheid wil werk maken van onder meer: 
- het per sector verzamelen van specifieke competenties van  de verpleegkundigen maatschappij en gezondheid,
- het uitwerken van een beroepsprofiel verpleegkundigen maatschappij en gezondheid,
- het inhoudelijk invullen van een postgraduaat verpleegkundigen maatschappij en gezondheid,
- het uitwerken van een verpleegkundigen maatschappij en gezondheid insteek voor de vierjarige opleiding,
- het bepleiten van contractstages in de vierjarige opleiding bachelor in alle sectoren,
- advies geven aan hogescholen.

Het NVKVV wenst de nieuwe projectgroep een dynamische samenwerking en alle succes. We steunen hen waar we kunnen.


Adviesnota van de projectgroep: 
Maatschappij & gezondheid binnen de hervorming van het curriculum verpleegkunde


Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?