je bent hier:
PUBLICATIES
Deboeck: Praktisch gezondheidsrecht
Vragen over gezondheidsrecht

Een fout is snel gemaakt. Door u of door iemand anders. Maar wie is er aansprakelijk? Of: u heeft net een behandeling succesvol afgerond, maar moet nog wat papierwerk afhandelen. Welke administratie is er wettelijk verplicht?
 
Zit u met deze of andere vragen? Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het boek Praktisch gezondheidsrecht. U raakt vertrouwd met enkele algemene juridische principes, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht. Een duidelijke juridische gids, boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  

Praktisch gezondheidsrecht


Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter
Isbn 978 90 455 5962 9 // 2017 // 28,90 euro, met korting € 24,56 euro
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending.
Bestel via hoger.deboeck.com.
Kortingscode: NVKVV123 PROF

ACCO: 90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde
Een gids voor patiŰnten, mantelzorgers, familieleden en zorgprofessionals
Dit boek geeft een helder antwoord op 90 concrete vragen rond goede zorg bij ongeneeslijke ziekte, palliatieve zorg, voorafgaande zorgplanning en beslissingen aan het levenseinde.

De antwoorden zijn geput uit 20 jaar onderzoeks-resultaten van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. Daarnaast komen ook de onderzoekers zelf aan het woord: wat betekent voor hen goede zorg, nu en in de toekomst? Werd jij al geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte? Als familielid, als zorgverlener of als patiënt? Dan weet je dat bij palliatieve zorg communicatie, begrip en openheid zeer belangrijk zijn. En dit zowel voor patiënten, mantelzorgers, familieleden als voor de professionele zorgverleners. Bovendien is dit noodzakelijk binnen alle zorgcontexten: thuis, het ziekenhuis, het palliatief dagcentrum of het woonzorgcentrum.

Dit boek geeft je inzicht in de palliatieve zorg en levenseindezorg in de praktijk, zowel in België als daarbuiten. Wat zeggen de cijfers? Wat zegt het onderzoek? Wat doen we al goed? En waarin zouden we beter moeten presteren? Verder is er veel aandacht voor onderzoek rond attitudes, wensen en voorkeuren, zowel van patiënten, familieleden als zorgprofessionals.

90 vragen over palliatieve zorg en praktijk
Een gids voor patiënten, mantelzorgers, familieleden en zorgprofessionals
Acco, 2019, 256 blz., ISBN 9789463797030, € 24,99

Voordeel voor leden van het NVKVV: 10% korting: € 22,49
Online bestellen met actiecode NVKVV10GZ0413 via www.acco.be/90vragen 
Looptijd: 1 oktober tot 15 november 2019


ACCO: De hoofverpleegkundige
Inspirator voor kwaliteitsvolle zorg
Hoofdverpleegkundigen spelen een cruciale rol in de gezondheidszorg. Zij leiden de grootste groep van zorgprofessionals en vormen de centrale schakel tussen de patiënten, hun bezoekers en de zorgverleners. Hoofdverpleegkundigen hebben dan ook een grote impact op de kwaliteit van de zorg. Niet alleen hun klinische kennis en organisatietalent zijn daarbij van belang. Vooral de manier waarop ze leidinggeven aan de professionals rond de patiënt, bepaalt hoe zorg geboden wordt en hoe de patiënten die zorg ervaren. 


Dit boek biedt beschouwingen over een aantal knelpunten waarmee hoofdverpleegkundigen geconfronteerd worden, zoals samenwerking en verandering. Verder geeft het een aantal concrete kapstokken voor de dagelijkse praktijk. Het boek wordt samengevat in 10 geboden voor leiderschap en kwaliteit. 


Vanuit zijn ervaring als leidinggevende in de zorg kent Marc Verschueren als geen ander de secrets of leadership van de hoofdverpleegkundige. Deze ervaringen combineert hij met de inzichten die hij opdeed in zijn doctoraatsonderzoek over de relatie tussen het leiderschap van de hoofdverpleegkundigen en de kwaliteit van de zorg. 

MARC VERSCHUEREN werkte als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige en verpleegkundig manager. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de psychologie. Hij was de drijvende kracht achter het Clinical Leadership Project, dat hij in 25 Vlaamse ziekenhuizen implementeerde. Momenteel is hij diensthoofd ontwikkeling en opleiding aan UZ Leuven, met leiderschapsontwikkeling als focus. Marc Verschueren is gastprofessor aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven, waar 
hij Leiderschap & innovatie, HR in de gezondheidszorg, Peoplemanagement en Communicatie doceert en onderzoek doet over effectief leiderschap in de gezondheidszorg. Hij coördineert er ook het Netwerk voor Leiderschapsontwikkeling in de Zorg.

De hoofverpleegkundige. Inspirator voor kwaliteitsvolle zorg
Marc Verschueren
ISBN 978 94 6344 187 2
ACCO, 2017, 212 blz., € 27,95 

Voordeel voor leden van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending: € 25,16
Bestellen met actiecode: NVKVV10GZ0112
Link: www.acco.be/hoofdverpleegkundige 
Looptijd: 1 december 2017 tot en met 17 januari 2018

Acco: Palliatieve zorg in de praktijk.
Zakboekje voor hulpverleners

Hulpverleners worden bij de zorg voor de palliatieve patiënt dagelijks
geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole,
zowel op lichamelijk als op psychosociaal en spiritueel vlak.
Vragen gaan onder andere over praktische informatie, over mogelijkheden
van palliatieve ondersteuning thuis, in het woon- en zorgcentrum en in het
ziekenhuis.

Er blijft een belangrijke nood bestaan aan onmiddellijk beschikbare
informatie voor de patiënt, zowel bij palliatieve deskundigen als bij
reguliere hulpverleners die niet uitgebreid palliatief
opgeleid zijn of minder frequent met palliatieve situaties geconfronteerd
worden.
Daarom besloten de auteurs het zakboekje, vol praktische informatie,
uit te brengen. De inhoud is gebaseerd op literatuuronderzoek en
vooral ook op de dagelijkse klinische ervaring van het palliatief support
team en de palliatieve zorgeenheid in UZ Leuven. Op die manier hopen
de auteurs voor veel hulpverleners praktische informatie aan te reiken,
die het mogelijk maakt om de patiënt meteen advies te geven over de
meest courante problemen.

In deze uitgave is meer aandacht besteed aan vroegtijdige zorgplanning,
spiritualiteit, zorgvuldige communicatie en procesbevordering. De geformuleerde
adviezen zijn zo breed mogelijk toepasbaar, zowel in de thuiszorg,
de woon- en zorgcentra als in het ziekenhuis.

Palliatieve zorg in de praktijk. Zakboekje voor hulpverleners
Palliatief Support Team UZ Leuven
ISBN 978 90 3349 823 7 // 2014 // 200 blz. // € 22,50: met korting: € 20,25
Je voordeel als lid van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending
Bestel met actiecode: NVKVV10G22006 via www.acco.be/palliatievezorg
Looptijd: 22/06/2017 tem 22/07/2017
_________________________________________________________________________________


UITNODIGING LANCERING Stageboek verpleegkunde

2.300 uur stage in bachelor verpleegkunde: hoe pak je dat aan?

SAVE THE DATE woensdag 27 september 2017, 19.30 - 22 uur
We stomen een boeiend PROGRAMMA klaar met getuigenissen van werkveld,
onderwijs en studenten, stemmen over het boek uit verschillende zorgdomeinen en
een spitant panelgesprek.
Waar? Gasthuisberg, Onderwijs en Navorsing 2, zaal BMW1, Herestraat 49, 3000
Leuven
Inschrijving? Houd de Acco-website vanaf augustus in de gaten voor meer info:
www.acco.be/eventstageboekverpleegkunde


 

 

 

 

 

   

___________________________________________________________________________________________

STUDIENAMIDDAG Als Amor de draad kwijtraakt


Hoe speel je als hulpverlener in op seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie?

SAVE THE DATE maandag 23 oktober 2017, 13 – 17 uur
Wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit bij iemand die met dementie wordt geconfronteerd?
Wat als Amor de draad kwijtraakt? Welke impact heeft dat op de persoon met dementie en zijn omgeving?
En hoe kan kwaliteitsvolle hulpverlening hierop inspelen?

Het wordt een boeiend PROGRAMMA met experts, waaronder de auteurs, verbonden aan
het Expertisecentrum Dementie Paradox: Nelle Frederix, Sabine Boerjan en Christian Verelst.

Waar? Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent
Inschrijvingsprijs: € 75 voor studienamiddag, boek Als Amor de draad kwijtraakt t.w.v. € 24,95 en
een boekvoucher t.w.v. € 10, enkel bruikbaar voor een aankoop ter plaatse
Inschrijving? Houd de Acco-website vanaf september in de gaten voor meer info:
www.acco.be/studiedagamor

 

Als Amor de draad kwijtraakt.
Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Deze begrippen zijn even dynamisch als het leven zelf: ze evolueren mee met de eigen, unieke levensloop en komen op verschillende manieren tot uiting.

Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit bij iemand die met dementie wordt geconfronteerd? Wat als Amor de draad kwijtraakt? Welke impact heeft dat op de persoon met dementie en zijn omgeving? En hoe kan kwaliteitsvolle hulpverlening hierop inspelen?

Laten we eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend. Dit boek maakt het kwetsbare taboeonderwerp bespreekbaar en geeft een dieper inzicht in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Vertrekpunt is een algemene kijk op seksualiteit bij ouderen. Vandaaruit spitsen de auteurs zich toe op specifieke situaties met betrekking tot dementie. 

Concrete en herkenbare casussen illustreren de theoretische inzichten. Bovendien zijn de praktische handvatten in dit boek een wegwijzer en een steun voor professionele hulpverleners, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Dit boek wil beleidsmakers er ook toe aanzetten om aandacht voor seksualiteit en intimiteit op te nemen als een essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle zorg.

Het boek Als Amor de draad kwijtraakt prikkelt, stimuleert en ondersteunt iedereen die met dit niet-evidente thema geconfronteerd wordt en aan de slag wil.

Als Amor de draad kwijtraakt. 
Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
Nelle Frederix, Sabine Boerjan & Christian Verelst
ISBN 978 94 6344 241 1
ACCO, 2017, 136 blz., € 24,95 

Voordeel voor leden van het NVKVV: 10% korting en gratis verzending: € 22,46
Bestellen met actiecode: NVKVV10GZ1310
Link: www.acco.be/amor
Looptijd: 31 oktober 2017 tot en met 15 december 2017

De Boeck: Ben ik aansprakelijk?
Gids voor verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen

 

Praktisch gezondheidsrecht schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met de nadruk op de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek- en privaatrecht opgenomen.


Ben ik aansprakelijk?
Gids voor verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen
ISBN 978 90 455 5962 9 // 2017 // € 28,90 met korting: € 26,01 // 223 p.
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting en gratis verzending.
Bestel via
hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010

Ontdek de catalogus 2018-2019 van De Boeck
Het volledige aanbod van uitgeverij De BoeckStudent of docent? Starter of ervaren health care professional? In het uitgebreide aanbod van De Boeck vindt u zeker een titel die u op het lijf is geschreven.


Onze auteurs zijn specialisten in verpleging, vroedkunde, ergotherapie, biomedische wetenschappen en zo veel meer.


Ontdek het volledige aanbod op hoger.deboeck.be, inclusief inhoudstafels.

Publicaties van het NVKVV
Het NVKVV brengt elke maand nieuwe informatie over het reilen en zeilen van de beroepsorganisatie en over al wat leeft in de wereld van verpleegkundigen en vroedvrouwen.

In de Nieuwseditie in het tijdschrift Nursing brengt het NVKVV berichten over verpleegkundige onderwerpen die vandaag in Vlaanderen leven. Het tijdschrift Nursing biedt je algemene en vaktechnische informatie over verpleegkunde en vroedkunde. In het Jaarverslag lees je over de werking van het NVKVV en over actuele thema's. NVKVVdirect, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief houdt je elke maand op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het NVKVV en de verpleegkunde.

Studenten ontvangen viermaal per jaar het tijdschrift Carrière met  informatie over solliciteren, over starten als verpleegkundige en al wat daarbij komt kijken. Ook de digitale nieuwsbrief Carrière Alert houdt hen maandelijks up-to-date!

Daarnaast werkte het NVKVV specifieke onderwerpen uit zoals informatie voor zelfstandige verpleegkundigen, de baremabundel, compressietherapie, .... Leden krijgen een korting bij aankoop van deze publicaties. Ook enkele uitgeverijen geven korting bij aankoop door een NVKVV-lid. Kijk even rond!

Soft skills. Hard nodig
Wat ze je later op het werk niet uitleggen

Net afgestudeerde jongeren zijn meesters in de vakkennis die ze opdoen tijdens hun opleiding, maar het ontbreekt hen al te vaak aan soft skills. Deadlines respecteren, jezelf flexibel opstellen, omgaan met feedback en kritiek: het zijn maar een paar voorbeelden van vaardigheden die je als werknemer moét bezitten. Dat vindt elke werkgever, in eender welke sector. 

Soft skills. Hard nodig focust op kwaliteiten die in opleidingen al te lang links bleven liggen. Zo verkleint het de kloof tussen young professionals en hun werkgevers.

Soft skills. Hard nodig
Gitte Dockx, Tom Goossens
ISBN 978 90 455 6255 1 
Van in, 2017, 224 blz. , € 24,95 

Voordeel voor leden van het NVKVV: 10 % korting als lid van het NVKVV: € 22,45 
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010 
VAN IN: Aan de slag met ICT
Beter werken met Windows 10

 Geen kaas gegeten van computers? Dan is Aan de slag met ICT – Windows 10 iets voor jou! Zonder enige voorkennis leert dit boek je werken met Windows 10. Eerst krijg je een inleiding in de hardware en software van de pc. Vervolgens leer je onder meer werken met Word en Excel, maar ook hoe je instellingen kunt wijzigen en je pc kunt beveiligen. Schermafdrukken verduidelijken de tekst en het boek bevat opdrachten om je kennis te testen. Bestel nu en ontvang het boek in juli!

Aan de slag met ICT
Beter werken met Windows 10
ISBN 978 90 455 6227 8 // 2017 // 234 p. // € 29,60 met korting: € 26,64

Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting.
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Uw kortingscode: PROF-NVKV-V010

Van In: Oncologie voor verpleegkundigen
Een basisboek voor oncologische verpleegkundigen

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen licht toe hoe kanker ontstaat, maar ook hoe de diagnose wordt gesteld en welke behandelingen mogelijk zijn. Zo leer je de dagelijkse werking van de oncologische zorg kennen. Je krijgt informatie over mogelijke neveneffecten en hoe ze te voorkomen of behandelen. Daarnaast focussen de auteurs op recente ontwikkelingen die stilaan ingang vinden in de praktijk.
 
Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie
ISBN 978 90 455 5508 9 // 2016 // 224 p. // € 32,20 of met korting € 28,98
 
Uw voordeel als lid van het NVKVV: 10 % korting.
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010
VAN IN: Soft skills. Hard nodig
Wat ze je later op het werk niet uitleggen
Net afgestudeerde jongeren zijn meesters in de vakkennis die ze opdoen tijdens hun opleiding, maar het ontbreekt hen al te vaak aan soft skills. Deadlines respecteren, jezelf flexibel opstellen, omgaan met feedback en kritiek: het zijn maar een paar voorbeelden van vaardigheden die je als werknemer moét bezitten. Dat vindt elke werkgever, in eender welke sector. 

Soft skills. Hard nodig focust op kwaliteiten die in opleidingen al te lang links bleven liggen. Zo verkleint het de kloof tussen young professionals en hun werkgevers.

Soft skills. Hard nodig
Gitte Dockx, Tom Goossens
ISBN 978 90 455 6255 1 
Van in, 2017, 224 blz. , € 24,95 

Voordeel voor leden van het NVKVV: 10 % korting als lid van het NVKVV: € 22,45 
Bestel via hoger.onderwijs@vanin.be of +32 (0)3 491 14 80
Kortingscode: PROF-NVKV-V010 
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?