Wetgeving - Einde van het leven

Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, B.S. 22 oktober 2002

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, B.S. 22 juni 2002

Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken, B.S. 13 mei 2003

Wet van 26 maart 2003 houdende de regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, B.S. 22 mei 2003

Wet van 28 februari 2014 – Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

 

Multidisciplinaire begeleiding aan het levenseinde in de ouderenzorg en de thuiszorg
Lees het artikel (mei 2008)

 

Ethisch Comité, mag het iets meer zijn?

De rol die de verpleegkundige vervult bij de medische beslissingen bij het levenseinde is onduidelijk, ook al is hun betrokkenheid zeer groot. De Juridische Adviesgroep van het NVKVV formuleerde reeds een voorstel tot aanpassing van de euthanasiewet om de rol van de verpleegkundige hierbij duidelijker te omschrijven.
(Bron nieuwseditie NVKVV, Nurisng juni 2007)

 

Verpleegkundigen manifester aanwezig aan het sterfbed
Lees het artikel (maart - juli 2006) 

 

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?